Earth from above with city lights

Rymdteknik

Hållbara och optimerade lösningar inom rymdteknik

AFRY kan hjälpa rymdaktörer att utveckla optimerade och hållbara system och tjänster, baserat på avancerad rymdteknik, robust och flexibel infrastruktur samt intelligenta, digitala lösningar.

Våra kompetenser och erfarenheter inom rymdområdet kan användas för såväl kommersiell och samhällsviktig verksamhet, som för att stärka Sveriges säkerhets- och försvarsförmåga.  

Utvecklingen idag drivs till stor del av IT-entreprenörers stora satsningar på miniatyrsatellitnät för internetaccess, kommunikation och jordobservationer, men också av en förändrad hotbild som kräver nya lösningar för global övervakning, positionering, kommunikation och ledning. Det pågår också en viktig omställning till gröna bränslen samt avancerad teknikutveckling för att kunna ta hand om den ökande andelen rymdskrot och undvika kollisioner i rymden.  

Rymdbaserade system med digitala lösningar och datadrivna tjänster kommer att spela en allt viktigare roll för försvar och säkerhet i framtiden, och blir också helt avgörande för att kunna uppnå FN: s klimat- och hållbarhetsmål.  

AFRY kan bidra till att göra både vårt land och vår planet säkrare och mer hållbar i internationell samverkan. Med vår breda och djupa kompetens inom en rad olika teknikområden och branscher kan vi hjälpa våra kunder att nyttja rymdteknik på bästa sätt, och även för nya tillämpningar på jorden.  

AFRY kan även effektivisera verksamheter, förbättra användarupplevelser, bygga in säkerhet i systemen samt lösa tekniska problem som exempelvis störningar mellan satellitnät.

Exempel på applikationsområden är jordobservationer, global internetaccess, robust mobil kommunikation, övervaknings-/varningssystem, spårning av fartyg och flygplan, IoT-tjänster via rymden och vetenskapliga rymdprojekt.  

Kopplat till rymdområdet har AFRY expertkunskaper inom:  

 • Satellitteknik (från geostationära satelliter till miniatyrsatelliter)
 • Rymdinfrastruktur och markstödsystem med C4ISR-funktionalitet
 • Standarder och regelverk
 • Sensorteknik och adaptiva arrayantennsystem
 • Mobil, robust satellitkommunikation
 • SDR och kognitiv radio
 • Avancerad bild-, signal- och dataanalys  
 • Artificiell intelligens (ML, DL) och robotik
 • Molnarkitekturer och molntjänster
 • Datacenter  
 • Cybersäkerhet
 • Visualisering (VR, AR, Ux)
 • Träning & Simulering (3D, realtid)

Vill ni veta mer, kontakta:

Johan Tenstam - Section Manager, Cyber & Communication Systems
Johan Tenstam
Section Manager, Cyber & Communication Systems

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Johan Tenstam

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.