SunPine toppbanner (do not use without approval)

AFRY delaktiga i SunPines resa från laboratorium till världsledande industriellt bioraffinaderi

SunPine - en framgångssaga

Historien kring SunPine tar sin början för cirka femton år sedan, närmare bestämt 2005 och i huvudet på kemisten, entreprenören och vinnare av Polhemspriset 2018, Lars Stigsson. Lars såg möjligheten att utvinna råtalldiesel ur tallolja och därigenom skapa drivmedel utifrån en biprodukt från skogsindustrin tillverkning av pappersmassa. Från egen labbutrustning till världsledande bioraffinaderi - hur gick det till? AFRY har haft glädjen att vara med från begynnelsen och fortsätta bidra med hållbara lösningar för framtiden.

Vid uppstarten av bolaget SunPine 2006 bestod företaget endast av ett fåtal anställda. Processutvecklingen skedde via en labbutrustning de själva byggt. Det var AFRYs långa erfarenhet inom skogsindustrin som lade grund till samarbetet mellan nuvarande AFRY och Lars Stigsson. Lars, som var verksam inom skogsindustrin under många år, var medveten om den gedigna branschkunskap som fanns inom bolaget och sökte en kunnig och oberoende ingenjörspartner för att bistå i utvecklingsarbetet och göra en teknisk genomlysning av den processidé de skapat. Det var början på ett långt och spännande samarbete mellan AFRY och Lars Stigsson.
 

”Jag har lärt mig hur viktigt det är med en ingenjörspartner i projekt som dessa och vikten av att de kommer in i ett tidigt skede”, ansåg Lars Stigsson.

Contact customer - Lars Stigsson portrait
Lars Stigsson, SunPines grundare (Foto: LSCS Invest)
Jonas Kihlman
Jonas Kihlman

Resurser och rätt kompetens


För att lyckas fullt ut med sin affärsidé krävdes både kapital och resurser. Lars hade vid den här tiden presenterat sin idé för Preem och skogsägarna Sveaskog och Södra med en skrivbordsmodell av en framtida anläggning som visuellt verktyg. Affärsidén attraherade alla bolagen som valde att investera i Sunpine och därigenom därmed bli pionjärer för tillverkning av en förnybart biodrivmedel i form av råtalldiesel.

Nu behövdes resurser med rätt kompetens för att förverkliga idén. Redan 2007 inledde SunPine sitt samarbete med AFRY. Jonas Kihlman, idag ansvarig för AFRYs kompetensområde för Bioraffinering i Sverige, var en av de som var delaktiga från start.

”Processidén var fastlagd när vi kom in i bilden, men däremot inte själva processdesignen. Vi fick då uppdraget att tillsammans med SunPine ta fram förutsättningar för projektet och utifrån dessa arbeta fram en processdesign”, berättar Jonas Kihlman. ”

Samlad expertis och egen utvecklad processteknik


En samlad expertis med god kännedom om tallolja via ett egenutvecklat talloljekokeri (HDS-tekniken), föll sig väl i det samarbete som utvecklades med Lars Stigsson och SunPine.

”Det krävs en oberoende partner, som kan ta kontakt med leverantörer, göra energibalanser och ekonomiska analyser, samtidigt som det är oerhört värdefullt med stor kunskap och vana av stora industriprojekt, menar Lars Stigsson och fortsätter:


”Vi fick till ett bra team överlag och jag fick en bra rapport levererad till mig i inledande skede som innefattade en ordentlig genomlysning som var värdefull för oss för vidare beslut. Det föranledde i sin tur ett efterföljande EPCM-kontrakt för AFRY”, har Lars Stigsson låtit berätta.

Oil test analysis beaker bio bio diesel biotechnology

Tillbakablick


Jonas blickar tillbaka och minns en tid med en mängd olika frågeställningar att utreda och ta ställning till. Skulle det satsas på produktion av färdig biodiesel eller rå biodiesel som krävde vidareförädling? Skulle anläggningen integreras vid ett massabruk eller skulle det vara en fristående anläggning? Det var bara några av frågorna under resans gång som gjorde att förutsättningarna ändrades i stort sett löpande. Det var ett projekt som speglades av en hel del tester och utredningar för att komma fram till de bästa lösningarna.

”Ingenjörsyrket kan nog inte bli så mycket mer inspirerande än så här”, säger Jonas med ett leende. ”Det var en hel del idéarbete, problemlösning och samarbete, tillsammans med ett antal olika utredningar, för att komma fram till den fullskaleanläggning vi började projektera under 2008”.

Efter genomförd förstudie beslutade ägarna in Sunpine att investera i en helt ny anläggning, en investering som initialt uppgick till 350 MSEK. Byggprojektet blev en annorlunda resa jämfört med andra stora investeringsprojekt.


”Den största utmaningen i projektet var att vi gick från labbskala till fullskalig anläggning direkt. Vanligtvis byggs en demoanläggning och/eller en pilotanläggning, men i detta fall var det modiga beställare, vilket naturligtvis ställde extra höga krav på oss som ingenjörspartner, berättar Jonas.

”Vi ansåg att det här låg så rätt i tiden, därför ville vi inte vänta, utan komma igång snarast möjligt, sade Lars Stigsson om satsningen.

Customer site - SunPine Sweden winter view
SunPines anläggning i Piteå (Foto: SunPine pressarkiv)


Från laboratoriet till ledande bioraffinaderi i industriell skala

Beslutet visade sig vara helt rätt. Idag är SunPine världsledande inom bioraffinering, vars verksamhet finns i Piteå i norra delen i Sverige.

SunPines första anläggning stod klar 2010. Den första leveransen av råtalldiesel till delägaren Preem, gick till deras raffinaderi i Göteborg för att användas som förnybar råvara till Preem Evolution Diesel Plus som består av över hälften förnybart innehåll. SunPine växte därefter i rekordfart, processen optimerades och lönsamheten ökade.


”Vi fick möjlighet att bidra från laboratorium till att projektera hela bygget och slutligen stå som samarbetspartner till ett av världens ledande bioraffinaderi, det är vi väldigt stolta över”, säger Jonas.

Fortsatt utveckling

Lars Stigsson såg även möjlighet att utvinna harts ur talloljan varvid SunPine utökade sin anläggning ytterligare några år efter att den första anläggningen togs i drift. En expansion som tryggade SunPines utveckling genom att stå på fler ben, men som även skapade fler arbetstillfällen. Idag arbetar drygt 100 personer hos SunPine.


Lars Stigsson valde 2018 att sälja din del i SunPine för att satsa vidare med fler gröna idéer. Satsningar där AFRY och Lars Stigsson fortsatte sitt samarbete.

”Vid det här laget var mycket på plats och jag kände att det var dags att göra något nytt, samtidigt som jag ville frigöra resurser och göra det möjligt att utveckla mina andra idéer”, berättade Lars.

Lars Stigsson var även med att utveckla och kommersialisera en ny miljövänlig och kostnadseffektiv textilfiber. Arbetet sker i bolaget TreeToTextile AB med delägarna HM, IKEA, Stora Enso och Lars Stigssons bolag LSCS Invest AB.


Samtidigt pågår byggnationen av SunPines tredje generationens produktionsanläggning med sikte på hållbara lösningar för framtiden. Samarbetet med AFRY fortsätter.

”Vi gläds oerhört över förtroende att bidra till SunPines expansion av sin verksamheten ytterligare. ”Det blir den tredje generationen hos SunPine skulle man kunna säga, där labmodellen som användes för att utvecklaprocessen, kan ses som första generationen och nuvarande anläggning som andra generationen”, avslutar Jonas Kihlman.

 

Jonas Kihlman - Head of Development area New Technologies & Start-up Companies
Jonas Kihlman
Senior Process Engineer & Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jonas Kihlman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.