Wood pilars stacked

Dubblerad produktionskapacitet med hållbarhetsfokus i projektledningen

AFRY ansvarade för projektledning i ett uppdrag där syftet var att dubblera produktionskapaciteten i ett vedlager.

Genom ett helhetsperspektiv, simulering och hållbarhetsfokus levererades en lösning som uppfyllde kundens mål.

Ett svenskt pappersmassabruk hade målsättningen att dubbla produktionen med en investering på 4,2 miljarder kronor. För att lyckas med det behövde lager och transportvägar anpassas till den nya verksamheten.

AFRY levererade en helhetslösning från förstudie till idrifttagande. Simulering användes som verktyg för att dimensionera vedlagret och utvärderingen av olika alternativ gjordes baserat på kostnad, miljöpåverkan, flexibilitet, arbetsmiljö och säkerhet. Gällande trafiken gjordes en nulägeskartläggning på området samt en prognos av framtidens flöden av fordon och människor. En lösning togs fram med fokus på säkerhetshöjande åtgärder, bland annat genom att separera person- och fordonsflöden samt att sänka hastigheten på området.

Alla intressenters synpunkter togs i beaktande och projektet uppfyllde målet att dubblera produktionskapaciteten. AFRYs projektledare var en av tre finalister till utmärkelsen ”Årets Projektledare 2015” som Universum delade ut för hennes ledarskap, fokus på adderat affärsvärde och hållbarhet.

Pär Ström  - Business Unit Manager, Supply Chain Management
Pär Ström
Business Unit Manager, Supply Chain Management

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Pär Ström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.