Warehouse

Förstudie produktionslogistik och upphandling 3PL

Nolato MediTor producerar medicintekniska plastkomponenter och har en stark tillväxttakt. För att möta kommande volymökningar har en förstudie av produktionslogistiken genomförts. Olika scenarion har analyserats med avseende på fabrikslayout och styrning av material- och produktionsflöden. Projektet innehöll också att dimensionera, kravställa och upphandla 3PL lösning.

- Med vår förstudie som underlag har Nolato goda förutsättningar att kunna skapa effektiva flöden i produktionsanläggningen, trots de stora produktionsvolymer som väntar. Dessutom har de nu en 3PL-lösning som skapar flexibilitet i kapacitet och ett strukturerat sätt att hantera volymökningen även på kort sikt, säger AFRYs projektledare

Pär Ström  - Business Unit Manager, Supply Chain Management
Pär Ström
Business Unit Manager, Supply Chain Management

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Pär Ström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.