Bro

Fyra nya broar, rivning av två broar, underhåll på två broar, viltuthopp, stödmurar samt nya ramper och trappor vid E20 Mariestad.

När AFRYs brokonstruktörer tar fram vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad på uppdrag av Trafikverket, för E20 förbi Mariestad omfattar uppdraget mycket mer än broar. Arbetet ska resultera i en mötesfri landsväg med 2+2-sektion och planfria korsningar, passager och trafikplatser.

karta
Översikt över vägsträckan. Nummer 1, 3, 5 och 6 i figuren är nya broar, nummer 2 och 4 är befintliga broar som ska underhållas.

De nya broarna som omfattas i uppdraget, se kartbilden för numrering.

 

 

bro hindsberg
1. Bro över E20 vid Hindsberg: En 15 m bred bro varav 10 m är faunapassage och 5 m är väg. Total brolängd 60 m fördelat i två spann.

tidan
3. Bro för E20 över Tidan: En drygt 20 m bred bro för 2+2 filer samt påfart. Total brolängd 97 m fördelat i tre spann.

rasta
5. Bro för E20 över gångväg vid Rasta Mariestad: En drygt 20 m bred rambro för 2+2 filer samt mittremsa. Total brolängd drygt 4 m.

norr rasta
6. Bro över E20 norr om Rasta Mariestad: En 5 m bred bro för en lokalväg. Total brolängd 64 m fördelat i två spann.

Kort fakta:

Beställare: Trafikverket

Typ av uppdrag: Vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad

Omfattning: Fyra nya broar, rivning av två broar, underhåll på två broar, viltuthopp, stödmurar samt nya ramper och trappor

Genomförandetiderför projektering: 2017-04 till 2022-06