fyrkanten14

Fyrkanten 14

Hotell - Fyrkanten 14

Ombyggnation av kontor till hotell i centrala Stockholm. Fastigheten Fyrkanten 14, omfattande ca 4 500 m2, är belägen i hörnet av Luntmakargatan och Apelbergsgatan nära Hötorget. Fastigheten var en kontorsfastighet, bestående av två byggnader, och har under 2014-2015 genomgått en omfattande ombyggnad. De båda husen har byggts om till ett hotell, som har utformas för att uppnå en certifiering enligt BREEAM In-Use.

I samband med den omfattande ombyggnationen har alla tekniska installationer bytts ut och flera energibesparande åtgärder har genomförts, som förvandlat den gamla kontorsbyggnaden från slutet av 50-talet till en modern miljöcertifierad hotellfastighet.

AFRYs roll i projektet som miljösamordnare omfattade att göra en förstudie för val av miljöcertifieringssystem i projektet, ta fram miljöprogram för uppfyllande av miljöcertifiering BREEAM In-Use (part 1) och fastighetsägarens egna miljökrav, samt att samordna och stötta projektörer och entreprenör för uppfyllnad av miljökrav under projektet.

Projektet är certifierat enligt BREEAM In-Use med betyg ”Very good”.

Kund: AFA Fastigheter
Objekt: Fyrkanten 14, Stockholm
Projekt: Ombyggnation av kontor till hotell
Omfattning: 4 500 kvm
Period: 2014-2017
AFRYs uppdrag:
Miljösamordning samt framtagande av förstudie, miljöprogram och certifieringsunderlag

Du kanske också är intresserad av