fyrkanten14

Hotell - Fyrkanten 14

Kontorsbyggnad blir hotell med höga miljökrav

AFA Fastigheter har byggt om fastigheten Fyrkanten 14 i centrala Stockholm från kontor till hotell. I den omfattande ombyggnationen har alla tekniska installationer bytts ut och flera energibesparande åtgärder genomförts.

Under åren 2014-2015 har kontorsfastigheten, som består av två byggnader, genomgått en omfattande ombyggnation. De båda husen har byggts om till ett hotell, som har utformas för att uppnå en certifiering enligt BREEAM In-Use.

Modern miljöcertifierad byggnad

I samband med den omfattande ombyggnationen har alla tekniska installationer bytts ut och flera energibesparande åtgärder har genomförts, som förvandlat den gamla kontorsbyggnaden från slutet av 50-talet till en modern miljöcertifierad hotellfastighet.

AFRY miljösamordnare

AFRYs roll i projektet som miljösamordnare omfattade att göra en förstudie för val av miljöcertifieringssystem i projektet, ta fram miljöprogram för uppfyllande av miljöcertifiering BREEAM In-Use (part 1) och fastighetsägarens egna miljökrav, samt att samordna och stötta projektörer och entreprenör för uppfyllnad av miljökrav under projektet.

Projektet är certifierat enligt BREEAM In-Use med betyg ”Very good”.

Fakta

Kund: AFA Fastigheter
Objekt: Fyrkanten 14, Stockholm
Projekt: Ombyggnation av kontor till hotell
Omfattning: 4 500 kvm
Period: 2014-2017
AFRYs uppdrag: Miljösamordning samt framtagande av förstudie, miljöprogram och certifieringsunderlag

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Business Area Buildings Sweden

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.