Zinc

Hållbar expansion för mer zinkproduktion i Boliden Odda, Norge

Zink är en av de mest konsumerande metallerna i världen

Zink används inom många områden, som exempelvis byggnader, infrastruktur och automation vilket gör att zink är en otroligt viktig metall i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Boliden är ett svenskt gruv- och metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Företagets kärnkompetens ligger inom områdena prospektering, gruvdrift, smältning och metallåtervinning och är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Irland.

Projektet i zinksmältverket i norska Odda

AFRY levererar konstruktions- och sitetjänster när Boliden expanderar verksamheten vid zinksmältverket i norska Odda. Expansionen möjliggör för Boliden Odda att nästan fördubbla zinkproduktionen och samtidigt minska en redan låg koldioxidintensitet i världsklass, med 15 procent.Projektet ”Green zinc Odda”, kommer att öka den årliga produktionskapaciteten för zinkprodukter till 350 000 ton. Förutom zinkprodukter kommer det också att möjliggöra utvinning av bimetaller såsom bly, guld och silver. Bolidens totala investeringsvärde är 700 miljoner euro och projektet kommer att slutföras i slutet av 2024.

Vi är oerhört stolta över att vara Bolidens betrodda partner i detta strategiska projekt. AFRY:s mål är att stödja en omställning till mer hållbara samhällen och detta projekt är helt i linje med det målet. Vår verksamhetsmodell där lokal närvaro och kunskap stöds av globala kompetenser, gör att vi kan leverera lösningar i världsklass till Boliden

  Janne Tikka, Head of Mining & Metals, Process Industries Division, AFRY

 

Hållbara projekt effektiviserar energieffektiviteten

AFRY’s uppdrag omfattar detaljkonstruktion, sitetjänster och upphandlingsstöd. Tjänsterna kommer att utföras 2022 - 2024. Värdet av AFRY:s uppdrag avslöjas inte. Expansionsprojektet kommer att innebära en förbättrad energieffektivitet, användning av enbart fossilfri el och innefatta hållbar teknik i alla produktionsfaser. De flesta produktionsanläggningarna kommer att byggas ut och produktionsprocesserna moderniseras genom ökad digitalisering och automatisering. Dessutom kommer Bolidens lösning för avfallshantering att utökas.

AFRY:s djupa och långa relation med Boliden täcker deras verksamheter i alla gruvor och smältverk. Vår nära relation och erfarenhet, samt vår expertis inom mining & metals, gör att vi kan stödja och skapa mervärde för Boliden även med detta projekt

  Andreas Johansson, Global Key Account Manager Boliden at AFRY

 

Om projektet:

  • Projekt: Green Zinc Odda
  • Kund: Boliden
  • Plats: Odda, Norway
  • Period: 2022-2024
  • Total investering: EUR 700 million

 

AFRY tjänster innefattar:

  • Detaljerade multidisciplinära ingenjörstjänster
  • Sitetjänster
  • Upphandlingsstöd