mining tunnel

Ingenjörstjänster för gruv- och metallindustri

Ett brett utbud av teknikkonsulttjänster för gruv- och metallindustrin

Vår vardag omges av metaller och mineraler, från ledningar, rör, apparater och mobiltelefoner till de mediciner vi tar och vägbeläggningen vi går på.

Gruvdrift är viktig för att möjliggöra övergången till ren energi

Förutom att bidra till det fundametala i vårt vardagliga liv och den allmänna ekonomiska tillväxten, är gruv- och metallindustrin avgörande för övergången till ett mer hållbart samhälle och för att begränsa klimatförändringarna. Mineraler och metaller är kritiska byggstenar i en mängd olika tekniker för ren energi, från vindkraftverk, kärnenergi och solpaneler till elfordon och batterilagring. Vårt beroende av metaller och mineraler kommer inte att minska i framtiden – tvärtom ökar det snabbt.

Hjälper kunder att forma sina idéer till fungerande lösningar

AFRY erbjuder tillförlitlig expertrådgivning och teknisk support i alla faser av affärsverksamheten och stöd till våra kunder att uppfylla sina mål för lönsamhet och hållbarhet. Vi levererar ett komplett utbud av teknikkonsulttjänster för att hjälpa gruv- och metallföretag att forma och utveckla sina idéer och koncept till tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt fungerande lösningar. Genom AFRY:s koncernomfattande erbjudande får våra kunder också tillgång till en portfölj av sektorövergripande konsulttjänster och tekniktjänster rörande miljö, infrastruktur, industri och energi, vilka är avgörande för alla industriprojekt. Vi har cirka 1000 experter globalt inom alla AFRYs divisioner som jobbar fulltid med projekt inom gruva och metall.

Bedömning av miljöpåverkan och samhällsrisker

Gruvföretagen står för de största ESG-riskerna av alla industrier. På AFRY är vi experter på att bedöma hur ditt projekt påverkar och påverkas av miljömässiga och sociala faktorer. Vi erbjuder ett brett utbud av miljötjänster för gruvanläggningar och gruvprojekt, inklusive planering för nedläggning av gruvor. Att engagera intressenterna i tidigt skede är särskilt viktigt inom gruvbranschen på grund av den omedelbara kontakten med och påverkan på lokala samhällen, till följd av användning av resurser som vatten, energi och mark. En miljömässig och social konsekvensanalys (ESIA) är ett viktigt steg i varje projektutveckling, för att utvärdera, förutsäga och hantera potentiella miljömässiga och sociala effekter enligt lagar och föreskrifter. AFRY hjälper till att implementera strategier för tillståndsansökningar, tidsplaner för utveckling, samt planer för riskreducering och förvaltning. På så sätt säkerställer vi att våra kunder följer gällande miljömässiga, sociala och etiska standarder under gruvans livscykel.

paper plane

AFRY satsar på hållbar gruvdrift

AFRY strävar och följer hållbara industriprinciper för gruvdrift och metallproduktion med målsättning att minimera negativa miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter i samband med gruvdrift och mineralförädling.

Hållbar gruvdrift främjar resurseffektiv utvinning av mineraler, minimerar avfall och anammar återvinning och cirkulära lösningar.

Möjligheter till nyttjande av resurser och hållbara lösningar

Vi nyttjar vårt tekniska kunnande för att utforma och optimera tekniska processer under gruv- och metallverksamhetens livstid, för att minska utsläpp, minska koldioxidavtryck och öka den totala effektiviteten och hållbarheten. För varje unik process vi utvecklar utvärderar vi alternativ och möjligheter med bästa tillgängliga teknik eller bättre, och vi är inte begränsade till någon enskild leverantör eller teknik.

I vår kärnkompetens finns förståelsen för sambanden mellan processdesign och miljöpåverkan. Vi lägger stort fokus på processoptimering, vattenhantering och effektiv användning av energi och resurser.

Återvinning av många kritiska mineraler och ädelmetaller är fortfarande i tidiga faser och det är viktigt att ändra nuvarande praxis och utveckla återvinningsteknik. Även om vi kunde återvinna 100 % av de mineraler och metaller som utvinns skulle det ändå inte räcka för att tillgodose framtida materialbehov, och brytning av jungfruliga råmaterial förblir nödvändig för att möta samhällets växande behov.

Circular economy in mining and metals

Minskat avfall och implementering av cirkulära lösningar

En övergång till mer cirkulära materialflöden inom gruv- och metallindustrin är nödvändig och det finns flera möjligheter att öka resurseffektiviteten i branschen. AFRY strävar efter att identifiera och utveckla tekniska lösningar som resulterar i mer effektiv återvinning, minskning och eliminering av avfall samt återanvändning av avfallsflöden till nya produkter.

Samarbetsförmågan bygger på ett starkt nordiskt teknikarv

Vi har ett starkt nordiskt teknikarv: Byggt på tre decennier av projektutveckling och implementering med expertis inom gruvdrift, mineralbearbetning och metallurgi runt om i världen. Som ingenjörer och konsulter, accelererar vi övergången mot mer hållbar gruvdrift. Vi håller en hög standard, främjar en öppen och transparent arbetskultur och är stolta över vår mångsidiga expertis.

Genom AFRY:s koncernomfattande erbjudande får våra kunder tillgång till en portfölj av sektorövergripande konsult- och tekniktjänster inom miljö, infrastruktur, industri och energi.

Våra viktigaste kompetensområden inom gruv- och metallindustrin

  • Genomförbarhetsstudier med olika noggrannhet för CAPEX och OPEX
  • ESIA-tjänster som stöder tillståndshantering för projekt
  • Digitala lösningar för smart drift och underhåll
  • Studier rörande hälsa, säkerhet och miljö
  • Geoteknik
  • Gruvdesign- och processutveckling, tvärvetenskapliga tekniktjänster
  • EPCM-tjänster (projektering, upphandling och byggledning)
  • Projektledning
  • Teknikkonsulttjänster, strategi- och verksamhetsutvecklingstjänster, inklusive tekniska due diligence studier, samt process- och produktivitetsoptimering
Project Management Planning with schedule
Mineraler och metaller i vårt dagliga liv
Har du någonsin funderat över hur metaller och mineraler omger oss i vårt vardagliga liv?
Mining

Webbinarium Fokus gruvindustri

AFRYs experter inom processindustri i Sverige hälsar dig välkommen till vår serie av webbinarier då vi bjuder på 45 minuters kunskap inom olika områden för dig som är verksam inom gruvindustrin.
Mattias Lundborg - Business Segment Manager Mining & Metals
Mattias Lundborg
Business Segment Manager Mining & Metals

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Mattias Lundborg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar