AFRY referens Byggnader Kultur och Sport - Medborgarhuset Stockholm

Kultur och sport - Medborgarhuset

Totalrenovering med högt kulturhistoriskt värde

Stockholms stad har genomfört en omfattande renovering av Medborgarhuset för att skapa en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats.

AFRY har medverkat från start i projektet som präglats av stor respekt för byggnadens kulturhistoriska värden.

Blåklassad byggnad

Medborgarhuset invigdes 1939. Det består av tre sammankopplade huskroppar med nio våningar på totalt cirka 23 000 kvadratmeter (BTA). Här finns bland annat samlings- och möteslokaler, bibliotek, bad, dramasalar, kontor och restauranger. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och blåklassad, vilket är det högsta värdet i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering.

Huset hade stora renoverings- och utvecklingsbehov, bland annat hade samtliga installationer passerat sin tekniska livslängd. Ett annat viktigt mål var att tillgänglighetsanpassa hela byggnaden.

Teknikintensivt uppdrag

AFRY har medverkat i projektet från start. Vi har upprättat programhandlingar, systemhandlingar, bygghandlingar samt handlingar för hyresgästanpassningar av kontor och restauranger. Vi har även bistått produktionen i en samverkansentreprenad som fokuserat på att utföra arbetet så effektivt, smart och bra som möjligt.

Det har varit ett teknikintensivt uppdrag med utbyte av samtliga VVS-installationer och nya driftrum. Stor antikvarisk hänsyn har tagits för att bevara byggnadens kulturhistoriska värden.

Ökad tillgänglighet

Medborgarhuset har renoverats för att möta dagens krav från besökare, hyresgäster och myndigheter. Samtidigt har byggnadens kulturhistoriska värden bevarats och förstärkts. Byggnaden har öppnats upp med nya entréer, tydligare koppling mellan de tre huskropparna och ökad tillgänglighet. Genom en tillbyggnad har huset fått ytterligare 3000 kvadratmeter flexibel lokalyta.

Energieffektiva system och bättre inomhusklimat

Renoveringen har medfört mer energieffektiva system, bättre inomhusklimat för hyresgästerna och bättre arbetsmiljö för driftspersonalen. Byggnaden har också sanerats från miljögifter.

Faktaruta

Kund: Fastighetskontoret i Stockholms stad

Objekt: Medborgarhuset

Projekt: Ombyggnation/renovering, tillbyggnation

Period: 2015-2021

AFRYs roll: Programhandlingar, systemhandlingar, bygghandlingar

AFRY referens Byggnader Kultur och Sport - Medborgarhuset Stockholm
Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Anders Jansson - Marknadsområdeschef, Stockholm

Anders Jansson

Marknadsområdeschef, Stockholm

Kontakta Anders Jansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.