young business woman and men discussing working together in cooperation

Översyn av Regelverk och bestämmelser

AFRY hjälper ventilationsföretag med att få en god överblick av gällande bestämmelser och lagstiftning.

Ett globalt företag som arbetar med ventilationslösningar bad AFRY se över gällande bestämmelser för att kartlägga de föreskrifter, standarder och direktiv som påverkar företaget. 

AFRY hjälper nu företaget med en återkommande genomgångar av bestämmelserna. Vi granskar de föreskrifter, standarder och direktiv som påverkar företaget enligt en femårsplan. AFRY fungerar under denna tid som rådgivare till företaget och lämnar årligen information om nyheter i de bestämmelser som gäller företagets verksamhet.

Klienten fick till exempel veta att gällande energikrav hade uppdaterats, vilket påverkar företagets verksamhet (eko-designdirektivet och energimärkningsdirektivet). Direktiven reglerar hur mycket energi en produkt får förbruka.

Med tjänsten sparar klienten tid och pengar och får garantier för att alla bestämmelser är uppfyllda.

Jacob Rydholm
Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.