Liquid metal from blast furnace in the steel plant

Säkerhetsarbete lärs ut med stolthet och omtanke

Hybridutbildning hjälper medarbetare att agera stålsäkert på Outokumpus två svenska siter

AFRY har tagit fram en hybridutbildning för att hjälpa världsledande ståltillverkaren Outokumpu att nå sin nollvision för arbetsplatsrelaterade olyckor. Utbildningen består i huvudsak av rörlig media varvat med reflektionsfrågor och gruppdiskussioner. Innehållet är noga genomtänkt och har skräddarsytts till respektive berörd site, Avesta och Nyby. Materialet omfattar presentationer, filmklipp, lärarhandledningar samt deltagarmaterial, och kommer stötta chefer att bli skickliga moderatorer när de kliver in i lärarrollen och leder utbildningen för sin grupp.

Vi är supernöjda med materialet som speglar de båda siterna och deras utmaningar. Utbildningarna är igång och jag skulle summera resultatet som otroligt bra. Vi har redan fått många positiva kommentarer från deltagarna, flera rörande proffsigt och snyggt innehåll, så stort tack till er på AFRY!

 /Angelica Olsson, EHSE Manager och uppdragsgivare på Outokumpu.

Olycksdrabbad bransch

Att framställa stål har alltid varit ett farligt arbete och är det till viss del fortfarande. Produktionsmiljön är numera uppdaterad med säkerhetsutrustning, tekniska anpassningar och system för en säker arbetsmiljö. Man har gjort stora investeringar för att utforma lösningar som så långt det är möjligt ska skapa en säker arbetsplats. Antalet olyckor och tillbud har också reducerats radikalt.

 -Vi har säkerhetsutrustning, varningsskyltar och tekniska lösningar på plats. Vi har introduktionsprogram, utbildning och rutinbeskrivningar som en välintegrerad del av vardagen. Vi har systemstöd som leder till ständig förbättring genom tillexempel rapportering som resulterar i korrigerande och förebyggande åtgärder. Vad finns det då mer att göra frågade vi oss, berättar Angelica Olsson som är EHSE Manager på Outokumpu.

I likhet med många andra tunga industrier har Outokumpu trots alla fysiska säkerhetsåtgärder, utbildningsprogram och implementerade rutiner, haft svårt att nå nollvisionen för olyckor. Nu tror man sig ha hittat rotorsaken och AFRY har varit delaktig i att ta fram lösningen på problemet.

Man utför arbete nära mycket het ugn.

Outokumpu är en världsledande ståltillverkare med ett tiotal produktionsanläggningar i Europa, varav två stålverk med högteknologisk produktion av specialtillverkade stålprodukter i Sverige. Siterna är bruksorter med ståltillverkande traditioner från hundratals år tillbaka, belägna i Avesta och Nyby.

Avesta-bruket är en av Outokumpus helt integrerade produktionsanläggningar och drivs av avancerad teknologi i kombination med lång, stolt tradition. Nästan 200 år efter brukets grundande fortsätter Nyby att vara känt över hela världen för unikt anpassat, exceptionellt högpresterande rostfritt stål.

Sinnestillstånd som leder till risktagande beteende

Säkerhetsavdelningen på Outokumpu gjorde en omfattande utredning. Genom att granska och sammanställa information från ett stort antal incidentrapporter kunde man fastställa den mänskliga faktorn som bakomliggande orsak till majoriteten av incidenter. Efter vidare analys identifierades fyra olika sinnestillstånd som visade sig leda till risktagande beteende: stress, trötthet, frustration och riskblindhet.

Klassrum där vuxna elever ser en stor skärm med bild som beskriver 4 sinnestillstånd

Igenkänning som skapar förtroende och engagemang

Tillsammans med Outokumpus säkerhetsexperter och utbildningsansvariga kunde AFRYs utbildningsteam utveckla en hybridutbildning. En kombinerad klassrumsutbildning med övervägande digitalt innehåll i form av rörlig media och reflektionsfrågor för efterföljande gruppdiskussioner.

-Vi förstod att det var viktigt med igenkänning för att skapa förtroende och tyngd åt den här viktiga utbildningen därför satsade vi mycket på att skräddarsy innehållet efter respektive site, Nyby och Avesta," säger Denise Öberg, arbetsmiljöingenjör på Outokumpus site i Nyby.

Gemensamt för materialet är en grundstruktur som arbetades fram i projektuppstarten. Majoriteten av innehållet är dock sitespecifikt och genom nära samarbete mellan Outokumpus och AFRYs specialister skapades fallstudier som sedan filmades på vardera site, av filmteamet på Stratos Cinema.

Man med skyddshjälm och arbetskläder i en industrilokal

-Det har varit väldigt roligt och utvecklande att jobba tillsammans med hela det här härliga gänget, säger Thomas Ahlberg, ansvarig för säkerhetsutbildning på site Avesta och fortsätter: Vi är supernöjda med resultatet och särskilt uppskattade är de klipp där anställda berättar om erfarenheter av föredömliga exempel, de är precis vad vi var ute efter. Lite kluriga och potentiellt farliga situationer som slutar helt odramatiskt, tack vare förebyggande insatser.

Även foton till presentationerna och filmproduktioner med nyckelpersoner knutna till båda lokalerna bidrog till att utforma de två olika utbildningsversionerna som Mattias Höglind, utbildningsproducent, satte samman.

-Jag är otroligt stolt över resultatet, säger Sara Kvarnängen affärsansvarig och projektledare på AFRY och tillägger: det är det fina samarbetet som är nyckeln! När Outokumpus ämnesexperter möter specialisterna för tekniker som film, manus och produktion, det är då innehållet kan bli så här fantastiskt.

Ett ambitiöst upplägg

Upplägget med att varva filmklipp och diskussioner lägger mycket ansvar på kursledaren som måste kunna styra diskussioner, fånga upp exempel och möta individerna med respekt och engagemang. Eftersom det är gruppchefer, utan pedagogisk skolning, som ska agera lärare och hålla utbildningen för sina medarbetare ställs extra stora krav på en bra lärarhandledning.

-Den behöver vara informativ, tydlig och tillräckligt anpassningsbar för att fungera i flera grupper, menar Carolinn Olsson, producent och manusförfattare på AFRY, som fyllt lärarhandledningen med tips och förberedande övningar som värdefulla komplement till de klassiska instruktionerna och lärarmanuset.

Utskrift av första sidan på en lärarhandledning som innehåller tips och information till läraren

Hur får man medarbetare att agera säkert?

För att kunskap ska leda till beteendeförändring krävs att själva teorin får verklig och konkret förankring. Ett sätt är att uppleva en incident själv och därigenom få egen erfarenhet men tack vare vår fantastiska hjärna kan det räcka att höra en nära kollega berätta om sin upplevelse.

-Att få se det här fiktiva och samtidigt mycket reella arbetsdagen spelas upp på film. Att få följa en kollega genom en rad helt vanliga händelseförlopp, känna igen sig i lokalerna och arbetsmiljö och sen se hur lätt det kan gå fel. Det väcker såklart både tankar och känslor. Det vinnande konceptet här tror jag är kombinationen med reflektionsfrågorna och gruppdiskussionerna, säger Petri Kuusinen säkerhetschef på site Nyby på Outokumpu.

Texten Vad kan jag som kollega göra. och en man på väg till jobbet syns i profil.
Sara  Kvarnängen - Segment Manager, Technical Communication
Sara Kvarnängen
Segment Manager, Technical Communication

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Sara Kvarnängen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.