Two persons at a desk

Integrerat logistikstöd (ILS)

Ger tillförlitliga system och en optimerad kostnadsstruktur

Integrerat logistikstöd, ILS, är en ledningsmetod för att planera och utveckla optimerat stöd för system i syfte att säkerställa rätt tillgänglighet under hela livscykeln.

ILS kan utnyttjas i varje steg i ett system- eller produktskapande för att uppnå högsta möjliga operationella tillgänglighet till lägsta tänkbara livscykelkostnad (LCC), vilket i slutändan ökar avkastningen på investeringen. Integrerat logistikstöd (ILS), som utvecklats med den primära avsikten att säkerställa operationell tillgänglighet för militär utrustning, implementeras nu också inom den kommersiella sektorn.

Våra kunder får kostnadseffektiva lösningar genom att vi skräddarsyr ILS omfattning för att passa de specifika behoven hos systemet eller produkten, till exempel dess komplexitet och nödvändiga tillgänglighet, och stämma av mot LCC om det behövs. Vi arbetar för sjöfarts- och telekomindustrin, och våra referensprojekt inkluderar LE-tjänster till leverantörer i försvarssektorn samt ILS-stöd till ett flertal projekt inom Försvarets materialförvaltning.

AFRYs ILS-chefer samarbetar med projektledare och systemingenjörer för att utveckla kreativa koncept och strategier. Vi arbetar mot målen från uppsättningar av krav för tekniska konstruktioner och underhållslösningar, och levererar ett tillförlitligt och kostnadseffektivt system genom kreativ problemlösning och framtidsinriktat tänkande.

Logistikteknik

För förbättrad systemtillgänglighet stöder vi dig i:

 • Livscykelhantering (LCM) 
 • Tillförlitlighet, underhållsmöjlighet och testbarhet (RM&T)
 • Analys av logistikstöd (LSA) 
 • Analys av livscykelkostnader (LCCA) 
 • Felläge, effekter och kritikalitetsanalys (FMECA) 
 • Leveransstöd
 • Kodifiering & uppgifter
 • System för felrapportering och korrigerande åtgärder (FRACAS)
Tekniska publikationer

AFRY producerar och underhåller tekniska publikationer som manualer, reparationsböcker, underhållsplaner, ritningar och systembeskrivningar. Vi kan stödja dig med följande:

 • Informationsbehovsanalys
 • Struktur hos och organisation av dokumentationssystemet.
 • Publikationskrav
 • Produktion och uppdateringar
 • Publicering av dokumentation
Utbildning

För att få igång ett system på ett kostnadseffektivt sätt måste all inblandad arbetskraft ha rätt utbildning för just sin uppgift. Baserat på kundens utbildningsbehovsanalys kan AFRY erbjuda:

 • Utbildningskrav
 • Rekommendation av en utbildningsmix som maximerar effekten av ett system (till en given kostnad)
 • Leverera utbildningsplaner
 • Utbilda utbildare och operatörer
Våra referensprojekt inkluderar:
 • Logistiktekniktjänster till leverantörer av försvarssektorn
 • ILS-stöd till många projekt inom Försvarets Materielverk
 • Marinindustrin
 • Telekombranschen
Peter Sidenbladh
Section Manager System Lifecycle Solutions

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.