Biomaterials

Kemikalier och säkerhetstillstånd (Seveso)

Tvärfunktionell expertis på säkerhetstillstånd för kemikaliehantering

Kraven i lagstiftningen rörande säker hantering av kemisk produkter gäller för alla anläggningar som hanterar och lagrar kemikalier som klassificeras som farliga enligt CLP-förordningen. Vid fastställande av mängden kemikalier ska den högsta mängden kemikalier som finns eller kan förväntas finnas på anläggningen beaktas.

Kemikaliernas typ och mängd påverkar anläggningens skyldigheter för att inneha kemiskt säkerhetstillstånd. Ett kemiskt säkerhetstillstånd krävs om anläggningens verksamhet betraktas som storskalig. Tillståndskrav och kategoriför anläggningens verksamhet kan fastställas med hjälp av kemisk kvotberäkning.

Vid projektering av en ny anläggning är det viktigt att bedöma potentiella faror och risker som verksamheten kan medföra, fastställa säkerhetsavstånd och ta hänsyn till dem vid placering av anläggningen. Säkerhetsavstånden påverkar också anläggningens utformning. Konsekvensanalys krävs för anläggningar med hög risk och andra anläggningar om det finns känsliga anläggningar/områden i närheten (t.ex. skolor, naturreservat) eller om anläggningen är belägen i ett industriområde och en potentiell olycka kan utgöra en risk för en närliggande anläggning.

AFRY erbjuder följande tjänster med tvärfunktionell expertis för kemiska säkerhetstillstånd under alla faser av anläggningens livscykel:

 • Beräkning av kemisk säkerhetskvot för att fastställa kraven på tillstånd
 • Kemiska säkerhetstillstånd, anmälningar och uppdateringar
 • Bedömning av risken för stora olyckor (MAH)
 • Konsekvensanalyser och markanvändningsöversyn
 • Numerisk modellering av faror, deras konsekvenser och zonindelning
 • Policy för förebyggande av stora olyckor (MAPP)
 • Säkerhetsrapport
 • Intern beredskapsplan
 • Stöd i extern beredskapsplan
 • Explosionskyddsdokument (EPD)
 • Olika riskanalyser och säkerhetsrevisioner
 • Utveckling av system för säkerhetsstyrning
Sara Nordling - Section Manager Operational Excellence North
Sara Nordling
Section Manager Operational Excellence North

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Sara Nordling

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mikael Gustafsson - Section Manager Operational Excellence Middle
Mikael Gustafsson
Section Manager Operational Excellence Middle

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Mikael Gustafsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.