action against corona 3

Action Against Corona

AFRY has teamed up with Norrsken Foundation and Dagens Industri in an initiative to fight the coronavirus and its implications. 

The aim is to mobilise support to startups and initiatives that can improve the situation for the billions of people whose lives are affected. 

Medvind på norska fjället

Vindkraftens tillväxt är stark och potentialen stor, men vindkraftparkerna rör ofta upp starka känslor. Där många ser klimatfördelar och ekonomiska vinster, uppfattar lokalinvånare ofta kraftverken som ett hot mot närmiljön. Ett exempel där lokalbornas positiva inställning istället varit avgörande är vindparken Øyfjellet som ska komma att bli en av Norges största vindparker.

 Øyfjellet wind farm
Three women looking at the camera

New brand. ÅF and Pöyry come together as AFRY.

We are 17,000 engineers, designers and advisors, brave enough to stand up for what we believe in. We create solutions within infrastructure, industry and energy to make a sustainable difference for generations to come. Not in words, but in action. We don't care much about making history. We care about making future. 

A group of five adults walking on a roof terrace

Bli en del av AFRY

Vi är övertygade om att förändring sker när människor med modiga idéer möts.