Chemical plant at night

Utbildning om ATEX

När

Från: 05-mars-2024 Till: 06-mars-2024

Installationer i riskområde med explosiv atmosfär

AFRYs utbildning om ATEX "Installationer i riskområde med explosiv atmosfär", vänder sig till dig som konstruerar Ex-anläggningar, skriver kravspecifikationer för, väljer, installerar, kontrollerar eller underhåller elektrisk och/eller mekanisk Ex-utrustning. Du får kunskap om Ex-risker, gällande regler samt hur Ex-utrustning ska installeras och underhållas.

Målet med kursen

Målet med utbildningen är att ge dig förmåga att skapa säkra Ex-installationer. Utrustning för EX-miljö finns av många olika utföranden som är lämpliga för olika behov. Skyddet sker på flera olika sätt. Det som är rätt att göra med en sorts Ex-utförande kan vara direkt farligt med ett annat. Kan du tyda märkningen på Ex-utrustning? Vet du till exempel hur Ex d-, Ex e- och Ex i-utrustning ska vara installerad?

Du får även kunskap om EX-risker, gällande regler samt hur Ex-utrustning ska installeras och underhållas. Stärk din kompetens att kostnadseffektivt skapa säkerhet i EX-miljö.

Pris: 11.900 kr, exkl moms.
Plats: Göteborg, AFRYs kontor, Grafiska vägen 2
Tid: Tisdag och onsdag, kl. 08:10-17:00

Industrial factory

Om kursen

Innehåll Arrow pointing right
Kursens innehåll
 • Hur uppstår explosiv atmosfär från brandfarlig vara och/eller brännbart damm?
 • Regler som gäller där explosiv atmosfär kan uppstå. ATEX-direktiv, lag, föreskrifter med mera
 • Vad betyder klassningen i zon, grupp med mera? Olika riskområden med EX-atmosfär
 • Utföranden av Ex-utrustning: Ex b, Ex c, Ex d, Ex e, Ex fr, Ex h, Ex i, Ex k, Ex m, Ex n, Ex o, Ex op, Ex p, Ex q, Ex s, Ex t, Ex v
 • Hur väljer man utrustning för zon, grupp, temperaturklass,tändtemperatur och omgivningstemperatur? Vad är utrustningskategori, EPL, skyddsnivå, certifikat?
 • Installation, kontroll och underhåll av Ex-utrustning med tyngdpunkt på Ex d, Ex e och Ex i. (Utvärdering och dokumentation av egensäkra (Ex i) system – se särskild kurs)
 • Vad betyder märkningarna på Ex-utrustning?
 • Kort om explosionsskydd i världen utanför Sverige och EU/EFTA  
 • Övningar
Bas Arrow pointing right
Utbildningen baseras främst på:
 • SEK Handbok 427 med SS-EN 60079-14 och -17:2014, samt nationella bilagor. Standarder för installation, kontroll och underhåll

 • SEK handbok 426 med standard SS-EN IEC 60079-10-1:2021 samt nationella klassningsexempel. Klassning av områden med explosiv atmosfär från gas och/eller ånga

 • SS-EN 60079-10-2:2015. Klassning av områden med explosiv atmosfär från damm

 • Föreskrifterna ELSÄK-FS 2016:2, AFS 2016:4, AFS 2003:3, , SRVFS 2020:1 och SRVFS 2004:7

Vad som ingår och plats Arrow pointing right

Pris: 11.900 kr, exkl moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika. Pris för både kursen Ex i och kursen ATEX vid samtidig anmälan: 20 950 kr exklusive moms.

Plats: Göteborg, AFRYs kontor, Grafiska vägen 2
Tid: Tisdag och onsdag, kl. 08:10-17:00

Kursledare:

Peter Nordqvist - Senior ATEX Specialist Engineer

Peter Nordqvist

Senior ATEX Specialist Engineer

Peter är konsult och specialist inom ATEX med lång erfarenhet av explosiva atmosfärer från brandfarlig vara och/eller damm samt utrustning för sådan miljö. Peter deltar även i arbetet med SEK handbok 426 (klassning) och 427 (Ex-installationer).

Kontakta Peter Nordqvist

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Chemical plant at night

Kurstillfälle inom Ex i