Deatail of a Nuclear Reactor

Webinar: SMR och energiomställning 2.0

När

Från: 25-oktober-2023 11:50 CEST Till: 25-oktober-2023 12:50 CEST
Deatail of a Nuclear Reactor
I AFRY och Setterwalls webinarserie fokuserade vi vid detta tillfälle på kärnkraften och dess del i energiomställningen. Detta med anledning av att regeringen har föreslagit att regler som hindrar utbyggnaden av kärnkraft förändras så att det blir möjligt att bygga flera reaktorer och på nya platser.

Agenda och gäster:  

  • Inledning – Ingeborg Grötterud BU Manager Nuclear Sweden, AFRY
  • Tre nyckelfaktorer vid nybyggnation av kärnkraft, Balder Hagert, Project Management Consultant, AFRY
  • Affärsmodell, lönsamhet och projektutveckling. Christian Sjölander, CSO and Co-founder, Kärnfull Next
  • Finansiering och investeringar. Oskar Backman, Director Head of Nordics, Equitix
  • Hur regelverket behöver utvecklas för att skapa förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige. Aino Obenius-Mowitz, utredare, Nationell normering, Strålsäkerhetsmyndigheten
  • Nya vägar till tillstånd? Anders Linnerborg och Tove Andersson, partners, Setterwalls advokatbyrå

Webbinaret modererades av Åsa Agervald, BU Manager Thermal & Renewables Sweden, AFRY.