Aerial view of visualized SMR power plant in desert landscape

Små modulära reaktorer (SMR)

Ledande expertis för framgångsrika projekt inom området Små modulära reaktorer (SMR)

AFRYs oberoende experter kombinerar djup teknisk detaljkunskap från flera decenniers erfarenhet med nytänkande och marknadskunskap för att kunna leverera framgångsrika projekt inom området SMR.

AFRY deltar i ett flertal projekt inom området och arbetar tillsammans med investerare, leverantörer, ägare, operatörer och myndigheter. Vi levererar strategisk rådgivning, detaljlösningar och expertkunskap till våra kunder. De partnerskap och samverkansavtal vi har är ett tecken på det förtroende som finns för våra medarbetare och för kvaliteten på de tjänster och lösningar som vi levererar.

Cutaway view of simplified SMR visualization showing the power configuration

AFRYs lösningar för framtidens energisystem

 • Sektorkopplingar – utöver kärnkraft har vi bred kompetens inom områden som vätgas, fjärrvärme, processvärme och koldioxidinfångning som tillsammans bygger nya affärsmodeller för SMR.
   
 • Världsledande experter – med lång erfarenhet av en mängd olika internationella och lokala regler, föreskrifter, koder och standarder hjälper vi våra kunder driva framgångsrika projekt.
   
 • Making future – oavsett om det handlar om nya små modulära reaktorer, ny teknik för elektrobränslen eller nya marknadsmodeller, kan vi hjälpa våra kunder med rätt steg i deras omställning, för att tillsammans bygga en bättre framtid.

Våra tjänster för ny och befintlig kärnkraft

 • Strategisk rådgivning av teknikval
 • Förstudier för ny kärnkraft.
 • Platsval, utvärdering och miljökonsekvensbeskrivning
 • Utredningar av alternativa lösningar
 • Design – från koncept till detaljutformning
 • Projektstyrning - hantering av kravspecifikation, organisation, kvalitetssystem, riskhantering
 • Konstruktion och tekniska beräkningar
 • Human Factors Engineering (HFE)
 • Utvärdering och granskning av konstruktionslösningar, säkerhets- och licensieringsdokument
 • Stöd vid upphandling - tekniskt stöd, anbudsutvärdering, EPC/M kontraktsstöd, behovsanalys, granskning, oberoende kostnadsutvärdering
 • Utbildning av personal för alla nivåer och områden inkl framtagning av utbildningsmaterial
 • Infrastruktur och logistiklösningar
 • Montage- och byggledning inkl HSE
 • Kvalitets- och ledningssystem (QMS/QC-tjänster)
 • Stöd vid uppstart, idrifttagning och acceptanstester
 • Avveckling och avfallshantering

Vilka är fördelarna med att arbeta med AFRY?

AFRY är en pålitlig partner och har många långvariga kunder inom den storskaliga kärnkraftsindustrin, vilket visar kvaliteten på vårt arbete och förtroendet för våra medarbetare. I mer än 50 år har vi framgångsrikt arbetat med att tillhandahålla experter och genomföra projekt i Sverige och över hela världen.

 • Vi sätter kunden i centrum, med lösningar som skräddarsytts för att passa lokala förhållanden, miljöer och intressenter.
 • AFRYs breda kompetens och expertis inom allt från energi, processindustri och marknader ger våra kunder tillgång till en ”one-stop-shop” för projektutveckling och implementering, vilket bidrar till framgångsrika projekt.
 • AFRY har lång och omfattande erfarenhet från nybyggnadsprojekt både i Sverige och internationellt.
 • Vi förstår de olika och viktiga utmaningarna som är förknippade med utvecklingen av ny kärnkraft och har global erfarenhet av att övervinna dessa med våra kunder och partners.

 

Se tidigare webbinarier om SMR:

Våra tjänster

Richard Martin - Market Area Manager Nuclear Engineering
Richard Martin
Market Area Manager Nuclear Engineering

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Richard Martin

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av