City in the background and a man bicycling on a bridge

AFRY och svenska techföretaget ClimateView bistår städer, kommuner och regioner i deras strävan att nå nollutsläpp

Färdplaner för att nå nettonoll

Eftersom städer står för mer än 70 procent av de globala koldioxidutsläppen är de viktiga aktörer i kampen mot klimatförändringarna. ClimateView och AFRY samarbetar för att förändra hur städer världen över använder data och systemomfattande strategier för ambitiösa klimatåtgärder.

I plattformen kan staden testa olika datadrivna scenarios utifrån kombinationer av omställningar. På så sätt kan dialoger i staden konkretiseras vilket underlättar beslutsfattandet. Färdplaner per sektor kan därmed definieras, planeras och implementeras. Några av städerna som duon samarbetar med i Sverige är Helsingborg och Eskilstuna, men analys och vägledning kan erbjudas städer över hela världen.

Samarbete över gränserna avgörande

En vanligt förekommande utmaning för städer är att arbeta över gränserna och få till ett verkligt samarbete över sektorer och funktioner. Många olika aktörer har en viktig roll att spela, för finansiering, beslutsfattande, genomförande, förvaltning och så vidare.

– För att överkomma målkonflikterna krävs en samsyn över vägen mot en mer hållbar och klimatneutral stad, och då kan AFRYs och ClimateViews gemensamma erfarenhet och verktyg ge värdefull vägledning, säger Maja Manner, expert hållbar stadsutveckling, AFRY.

AFRY och ClimateVIew-modell
Modell över olika intressenter i en stad

Underlättar redovisning av klimatarbetet enligt CDP

En anslutning till ClimateViews plattform möjliggör även enklare rapportering av klimatinsatser in till CDP (tidigare Carbon Disclosure Program), vilket möjliggör:

  • Enkel insamling och analys av data för klimatredovisning. Följ enkelt verksamhetens framsteg och identifiera förbättringsområden
  • Jämför dig med andra företag, ta del av de bästa exemplen och fatta informerade beslut.
  • Förståelse av klimatrisker för bättre planering och möjlighet att agera proaktivt för en hållbar framtid och ett klimat i förändring.

– Med ClimateViews intelligenta plattform, och AFRYs lokal- och sektorkunskap, kan städer och företag få stöd att identifiera och analysera sina risker, klimatpåverkan och målkonflikter, skapa en realistisk och effektiv färdplan utifrån sina förutsättningar, och anpassa den efterhand utifrån yttre och inre förändringar, menar Nicklas Lemon, Senior Principal på AFRY Management Consulting.

Climate View Transition for Sweden
ClimateView Panorama-bild ver Sveriges väg mot klimatneutralitet

För mer information, kontakta gärna:

Maja Manner - Sustainable Urban Development Expert

Maja Manner

Hållbarhetsstrateg

Kontakta Maja Manner

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
AFRY contact person generic image

Nicklas Lemon

Senior Principal, AFRY Management Consulting

Kontakta Nicklas Lemon

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
City in the background and a man bicycling on a bridge
Future Cities
Framtida städer är klimatneutrala. De ska utformas och drivas utan att riskera framtida generationers tillgång till naturen och dess resurser.