flood under a bridge in Malmö

Opinionsundersökning om klimatanpassning och klimatomställning i åtta svenska tillväxtstäder

Stor oro för klimatförändringar

Mer än två tredjedelar av tillfrågade i åtta svenska tillväxtstäder känner oro för att klimatförändringens effekter kommer att påverka framtida generationer. Hälften efterfrågar mer information om klimatanpassning från kommunen och många är också redo att betala mer för klimatanpassningsåtgärder. Det visar en ny undersökning som AFRY låtit göra i åtta svenska tillväxtstäder.

I undersökningen genomförd av analysföretaget Novus, har AFRY undersökt kommuninvånares kunskap, attityd och agerande kring klimatförändringar och kommunens arbete med klimatanpassning i åtta svenska tillväxtstäder: Gävle, Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Luleå, Malmö, Umeå och Västerås.

Undersökningen visar att det finns en stor oro bland invånarna för hur klimatförändringarnas effekter kommer att påverka både nuvarande och framtida generationer i närmiljön.

"Städerna är helt centrala i omställningen till ett mer hållbart samhälle, och det är också på dem ansvaret vilar för åtgärder kopplat till klimatanpassning. Svenska städer ligger i framkant, och deras betydelse har ökat i takt med att nationella politiska beslut prioriterar andra frågor. Att få svart på vitt att medborgarna är mycket oroliga för klimatförändringarna och att staten och dess myndigheter anses ha störst ansvar för att informera om, genomföra och investera i klimatanpassningsåtgärder sänder en tydlig signal till både näringslivet och politiken att våga visa vägen", säger Henrik Tegnér, hållbarhets- och strategichef på AFRY.

Maja Manner
"Klimatanpassning är en högt prioriterad fråga i många kommuner."

- Maja Manner, expert hållbar stadsutveckling, AFRY

Både förväntade och förvånande resultat

Resultaten både förvånar och bekräftar den förväntade bilden om inställningen till klimatförändringar. Umeåbor visar sig vara de som är mest oroliga för klimatförändringarna, medan helsingborgare är mindre oroliga än snittet. I Gävle oroar man sig, inte helt oväntat, mest för översvämningar, medan luleåbor oroar sig mest över temperaturförändringar.

"Klimatanpassning är en högt prioriterad fråga i många kommuner, inte minst i tillväxtstäder där stadsutveckling i större utsträckning behöver ta hänsyn till framtida klimatutmaningar. Vår undersökning visar att medborgarna är mycket oroliga för klimatförändringarna. De vill ha mer information om kommunens arbete inom klimatanpassning, de är villiga att både engagera sig och betala mer för att påskynda detta arbete. Här finns en stor potential för kommunerna", säger Maja Manner, expert hållbar stadsutveckling på AFRY. 

a pond surrounded by trees and people
Vårt erbjudande inom klimatanpassning
Klimatet förändras och i Sverige är det mest märkbart genom ökat extremväder, varmare temperaturer, översvämningar, stormar och jordskred.

Kontakta oss

Maja Manner - Sustainable Urban Development Expert

Maja Manner

Hållbarhetsstrateg

Kontakta Maja Manner

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Henrik Tegnér - Strategi- och hållbarhetschef

Henrik Tegnér

Strategi- och hållbarhetschef

Kontakta Henrik Tegnér

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.