medtech

Medicinteknisk utveckling med kundens behov i fokus

Kan genusperspektiv på slutanvändaren rädda liv?

Inom utveckling av medicintekniska produkter är det stor skillnad i könsfördelning mellan produktutvecklare och slutanvändare. Hur påverkar det produktupplevelsen? Om slutanvändare i det här fallet är sjukvårdspersonal, hur påverkar det patientsäkerheten?  

En av de vanliga utmaningarna vid produktutveckling är att ingenjören inte har tillräcklig erfarenhet av hur miljön ser ut där produkten skall användas. Till detta kommer ytterligare en aspekt, nämligen att produktutvecklarna till största delen är män och de första remissrundorna går till experter som även de företrädesvis är män. Men den som ska använda produkten, slutanvändaren inom sjukvården är till stor del kvinnor.  

- I min vardag som säljare av operationsutrustning fick jag ofta höra att utrustningen är för tung att flytta och handha, till exempel de stöd som behövs för att hålla patienten i rätt läge på operationsbordet, säger Pär Blixt ,säljare på AFRY.

medtech
medtech

Om vi blickar framåt bara några år ser vi ett ökat behov av att anpassa utrustning och instrument för en bredare grupp av användare. Det handlar inte bara om hänsyn till muskelstyrka utan också skillnader i längd och handstorlek. Ett kirurgiskt instrument som utvecklats utan att ta med detta i processen riskerar som exempel att passa sämre i en mindre hand eller vara tyngre än vad som vore optimalt.  

Katarina Nilsson-Helander, Docent och Överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset säger att hon ofta möter utmaningen med att instrument inte utvecklats med dessa aspekter i åtanke.  

- Som kvinnlig kirurg står jag ofta inför problematiken med instrument som är anpassade för en större hand eller  för en användare som är betydligt längre.. Med anpassad utrustning skulle arbetsmiljön förbättras och vi skulle spara både tid och resurser. I förlängningen påverkar detta vårdkvaliteten, säger Katarina.

Jämställdhet i könsfördelningen  

Flera av de kirurgiska specialistområdena är mansdominerade idag, men fler kvinnor söker sig till dessa. Genom att i det tidiga skedet av produktutvecklingen, tänka ett varv till ökar vi kvaliteten på användarupplevelsen och därmed även patientsäkerheten. Så här säger Johan Rössner, produktutvecklare sedan 90-talet och med erfarenhet av hela det breda spektrum som medicintekniska produkter sträcker sig över.  

- Det går inte att designa bort alla behov av specialanpassade produkter men det krävs inte mycket för att göra små justeringar som underlättar för fler användare. Som produktutvecklare 2021 har jag ett ansvar att ta hänsyn till mer än en konservativ normenlig slutanvändare.  

Ett exempel på denna typ av uppdrag kan du läsa om i den här artikeln

- Som säljare vet jag att detta även är en stor fördel vid val av leverantör. I en sektor där många produkter generellt är jämförbara och konkurrensen hård blir detta ett sätt att med enkla medel öka sin försäljning. Ytterst handlar det om att på bästa sätt ta hand om patienten, en produkt som är lättare att handha kommer så klart att förbättra utfallet för patienten samtidigt som anpassade instrument kan vara ergonomiskt gynnsamma för användaren, avslutar Johan.

Vill du veta mer om MedTech på AFRY?

AFRY stödjer alla faser i den medicintekniska produktens livscykel, från ursprunglig idé och utveckling inklusive leverans, produktion, underhåll och support till slutet på dess livscykel.
Jörgen Simonsson - Business Unit Manager Product & Software Engineering
Jörgen Simonsson
Business Unit Manager Product & Software Engineering

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jörgen Simonsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.