three women standing next to each other in bright coloured shirts

FemTech

FemTech - Där innovation och inkludering möts

FemTech förändrar spelplanen och bryter barriärer för jämställdhet och kvinnors och flickors* makt över sina liv och kroppar. AFRY hjälper företag att utveckla innovativa lösningar inom hälso- och sjukvård, design och produktutveckling, med målet att säkerställa inkludering för alla.

Two women working with product development

Helhetsgrepp kring FemTech

AFRY tror på att utveckla verktyg och metoder tillsammans med partners i näringslivet, för att främja ett genusmedvetet förhållningssätt till innovation. Vi förstår drivkrafterna bakom MedTech-branschen, såväl som andra sektorer där konceptet FemTech kan appliceras.

Våra engagerade och erfarna konsulter stöttar er med avancerad utveckling och produktion i en hårt reglerad miljö, och inom ett brett spektrum av sektorer – allt i syfte att stödja utvecklingen av nya tekniska innovationer. Vi förser alltid våra kunder med lösningar som är skräddarsydda för era behov.

AFRY strävar också efter att utbilda och skapa medvetenhet för att förespråka och utveckla innovativt tänkande som främjar jämställdhet. Vi uppmuntrar flickor och kvinnor att arbeta som designers och ingenjörer, och främjar kvinnor som innovatörer och entreprenörer.

Brett erbjudande inom FemTech

AFRY är ett globalt ingenjörs- och konsultföretag med tusentals högkvalificerade specialister med relevant kompetens för att stödja och accelerera FemTech-industrin. Vi har erfarenhet av att hantera utvecklingsprojekt för många olika typer av produkter, och kan stötta inom en mängd områden, genom alla delar av produktlivscykeln. Oavsett hur er utmaning ser ut så hjälper vi er på bästa sätt.

Exempel på kompetenser

Three women working at a table

Förklaring av begreppet FemTech

Vad är FemTech? Arrow pointing right

Den officiella termen FemTech, förkortning för ” female technology”, grundades 2016 och beskriver det teknikområde som adresserar kvinnors hälsoproblem. Trots vetenskapliga och innovativa framsteg inom andra områden av hälso- och sjukvården har kvinnosjukvården försummats i många år*. Visste du att endast 4 % av den globala budgeten för forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården går till kvinnors hälsa**, trots att hälften av världens befolkning är kvinnor?

Inom FemTech-området har företag åtagit sig att utveckla tekniska lösningar för hälsotillstånd som påverkar enbart kvinnor, eller påverkar kvinnor på ett annat sätt än män. I vissa fall kan symtomen variera mellan könen, vilket kan leda till fel diagnos och därefter fel behandling. Diagnostiska verktyg, digitala tjänster och wearables är alla exempel på FemTech-produkter.

Begreppet FemTech kan också användas i ett bredare sammanhang, inte bara inom det medicinska området. Till exempel är produkter som marknadsförs som unisex, såsom kontorsmöbler, smartphones och bilar, ofta designade baserat på män***. Design som tar hänsyn till de fysiologiska skillnaderna mellan män och kvinnor kan också falla under det bredare begreppet FemTech.

* Källa: The World Economic Forum.
** Källa: Forbes.
*** Källa: Harvard University.

two women standing back-to-back, smiling, one with a pink shirt and one with a green.
Varför är FemTech viktigt? Arrow pointing right
Three women standing close to each other, one in a pink sweater, one in yellow and one in green
  • Det finns en enorm obalans när det gäller investeringar och utveckling av produkter och tjänster som riktar sig till kvinnors hälsoproblem – något som FemTech syftar till att förändra.
     
  • Konceptet FemTech bidrar till att minska ojämlikheten mellan könen inom tech-området, då många av entreprenörerna inom FemTech är kvinnor.
     
  • FemTech bidrar ofta till att lyfta ämnen som är stigmatiserade, tabubelagda eller allmänt okända i samhället – vilket ökar medvetenheten om dessa ämnen.
     
  • Många FemTech-företag utformar sina produkter och tjänster bortom stereotyper och fokuserar på marginaliserade grupper och HBTQI-personer.

Källa: Forbes; Läs mer

Vad finns det för affärsmöjligheter inom FemTech? Arrow pointing right

Framväxten av digital hälsa och bärbar teknik har gett nya möjligheter till innovation inom detta område.

På hälso- och sjukvårdssidan är mensskydd och andra produkter relaterade till menstruation fortfarande i fokus. Områden som fertilitet, preventivmedel, klimakteriet och hormonella störningar är på frammarsch, med många outforskade möjligheter. Studier visar också att kvinnor inte bara är konsumenter utan de främsta beslutsfattarna både för sig själva och sina familjer – vilket gör dem till en stor köpkraft*.

Att designa för en jämställd värld innebär flera möjligheter, inte bara inom hälso- och sjukvården utan inom olika branscher. Det ger inte bara möjligheter till företagstillväxt och innovation utan bidrar också till ett mer inkluderande och rättvist samhälle. Genom att omfamna mångfald i design kan företag skapa produkter och tjänster som bättre möter behoven hos alla individer, oavsett könsidentitet.

FemTech är en till stor del outnyttjad marknad med oändliga möjligheter.

*Källa: Medical News; Läs mer

A woman in a green shirt, spinning around so fast her hair is flying
*På den här sidan har vi valt att hänvisa till kvinnor/flickor på grund av bristen på officiellt erkända uttryck som täcker en mer varierad befolkning. Inom FemTech-konceptet inkluderas alla som föds med livmoder, oavsett könsidentitet. Vi är medvetna om att begreppet FemTech i sig kan ge en känsla av exkludering. Vi välkomnar alla förslag på bättre uttryck och termer att använda.
Siri Bergnéhr - UX Designer and co-founder of AFRY's FemTech network
Siri Bergnéhr
UX Designer and co-founder of AFRY's FemTech network

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Siri Bergnéhr

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.