BIld på tåg påväg till perrongen

Ny underhållsdepå ska hålla tågen rullande

AFRY kommer på uppdrag av fastighetsbolaget Jernhusen att ta fram en förenklad systemhandling för en ny underhållsdepå utmed Södra stambanan mellan Malmö och Lund.

Den nya depån byggs med anledning av ökad tågtrafik och för att framtidssäkra underhållskapaciteten i södra Sverige. Trafikverkets prognoser tyder på att tågtrafiken kommer att öka i regionen, bland annat med anledning av Fehmarn Bält-förbindelsen som ska stå klar år 2028.

AFRY agerade teknisk rådgivare i samband med Jernhusens markförvärv av det gamla sockerbruksområdet i Arlöv strax utanför Malmö. Nu har AFRY även fått i uppdrag att ta fram en förenklad systemhandling för BEST (bana, el, signal och tele).

Fastigheten är på cirka 66 000 kvadratmeter och ytan planeras att utnyttjas maximalt. AFRY utreder bland annat markbehov och genomförbarhet för den nya anläggningen. Man ska också göra en kostnadsberäkning.

- Vi tar fram en layout utifrån kundens önskemål och platsens förutsättningar. Den största utmaningen är att få plats med allt som följer med en sådan här anläggning; verkstäder, spår, kontaktledningar, vägar, övriga byggnader och så vidare. Dessutom måste vi ta hänsyn till Trafikverkets krav och föreskrifter. Vi använder oss av standardutrustning för att det ska bli enkelt att få tag på reservdelar, säger Axelsson Thomas, uppdragsledare på AFRY.

Bild

Ökade behov av depåkapacitet för fjärrtåg

Idag brister Skånes depåkapacitet för fjärrtåg och det finns beräkningar som visar att behovet troligen fördubblas till år 2035. En av anledningarna till ökningen är Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland som öppnar år 2028. Men även generellt väntas tågtrafiken, och därmed underhållsbehoven, att öka.

– Det här blir en nystart för järnvägsunderhåll i Malmöområdet. Idag finns det ingen verkstad för fjärrtåg. Det är svårt att hitta byggbar mark nära järnvägen. Därför är vi väldigt glada över att vi fick tag på en tomt i det här strategiska läget, säger Peter Jensen, projektchef och fastighetsutvecklare hos Jernhusen.

Högklassig anläggning med lång livslängd

Jernhusen är Sveriges största fastighetsbolag nära järnvägen och vill bygga en högklassig anläggning med lång livslängd. Det planeras för en säckverkstad och en flödesverkstad med fyra servicespår i varje byggnad, dimensionerade för 200 meter långa tåg. Ett förbipasserande spår ska också byggas på anläggningen som beräknas stå klar om cirka fem år. Väl i drift kommer den att sysselsätta omkring 175 personer. Dessutom väntas spinoff-effekter skapa ytterligare arbetstillfällen.

– Samarbetet med AFRY fungerar jättebra. De är lyhörda och har hög fackkompetens. Det märks att de tycker det här är kul, säger Peter Jensen.

Thomas Axelsson instämmer:

– Det är ett roligt uppdrag där vi fortlöpande diskuterar olika lösningar tillsammans med kunden. Jernhusen är kreativa och öppna för nya idéer.

Kontakta oss

Thomas Axelsson - Section Manager

Thomas Axelsson

Section Manager

Kontakta Thomas Axelsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.