Young women walking together up steps

Hållbarhet

Hållbarhet på AFRY

Hållbarhet är en del av AFRYs affärsstrategi och en förutsättning för AFRYs verksamhet som helhet. Vi skapar ett mer hållbart samhälle med hjälp av teknik, digitalisering och långsiktighet.

Vår ambition är att säkerställa en framgångsrik, långsiktig och hållbar utveckling i balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen.

Med mer än hundra års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att hitta innovativa tekniska lösningar på en mängd olika problemställningar är våra experter med och driver den tekniska utvecklingen. Vi är stolta över vår historia och vad vi har uppnått och vi är övertygade om att vi kan göra mer tillsammans med våra kunder över hela världen. Vi är beredda att ta oss an och hjälpa dig att lösa dina hållbarhetsutmaningar.

Genom att integrera FN: s Global principer och de tre perspektiven på hållbarhet - Samhälle, ekologi och ekonomi - i allt vi gör tror vi att vi kan fungera som en central aktör för en mer hållbar framtid.

Ice block breaking off iceberg into deep blue ocean

AFRY x Gapminder: Climate action

Hur mycket av överskottsvärmen från den globala uppvärmningen hamnar i haven?

Hållbarhet som affärsstrategi

Oavsett när AFRY är inblandat, strävar vi efter att hjälpa dig att spela en roll i att skapa ett mer hållbart samhälle genom att hitta nya lösningar på gamla problem. Vår hållbarhetspolicy och våra riktlinjer stöder denna ambition och säkerställer att vi arbetar på ett rättvist och öppet sätt.

Varje dag strävar vi efter att förbättra ditt liv genom att utveckla energieffektiva lösningar, investeringar i infrastruktur, uppdrag inom olika typer av energi, projekt för industrin och mer. Vi förbinder städer, länder och kulturer med broar, kompetensnätverk och digitala lösningar. Vi skapar jobb genom teknik som får företag att växa och blomstra.

Sustainable Stories

I AFRY Sustainable Stories kan du läsa om några av AFRYs senaste uppdrag och hur vi tillsammans med våra kunder bidrar till ett mer hållbart samhälle.

a woman sits on a cliff and looks out over a night sky

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Henrik Tegnér, EVP and Head of Strategy & Sustainability

"De senaste åren har vi sett en förändring i människors förståelse för och engagemang för frågor relaterade till hållbar utveckling. Alarmerande siffror om takten i den globala uppvärmningen, arter som håller på att utrotas och ökad social ojämlikhet har fått många att reagera och förändra sin livsstil."

Henrik Tegnér, Strategi- och hållbarhetschef på AFRY

Kontakta Henrik på at henrik.tegner@afry.com,
sustainability@afry.com eller +46 10 505 00 00.

 

AFRY i Danmark

Letar du efter äldre års- och hållbarhetsredovisningar?