Nuclear_plant_paint

AFRY har tagit fram rapport för NNDs avfallshantering

AFRY har jobbat med kärnkraft sedan 1950-talet och vi erbjuder kunskaper kring hela kärnkraftens livscykel och i alla relevanta aspekter.

Norwegian Nuclear Decommissioning (NND) har fått i uppdrag av den norska regeringen att avveckla Norges historiska forskningsreaktorer. Detta omfattande arbete kommer att sträcka sig över de kommande 25 åren, och NND gav AFRY i uppgift att ta fram en rapport som handlar om hur NND ska hantera avfallet i samband med avvecklingen.

Johan Kilander, kärnkraftsingenjör och partner till AFRY Nuclear i Sverige, anlitades som expert och var den som tog fram rapporten. Han arbetade tidigare med avfallshanteringen av det svenska kärnkraftverket Barsebäck från 2019 till 2022 och har goda kunskaper om radioaktivitet, var radioaktivitet finns, driftteknik och kärnfysik. En samlad kunskap som NND tyckte kom väl till pass när man utvecklar ett avfallshanteringsprogram.

– För att få tillstånd att ta över de norska kärnkraftsanläggningarna måste man först veta hur vi ska ta hand om allt avfall. Arbetet med rapporten visar att det sannolikt är mindre mängder avfall som behöver behandling och slutförvaring än man först trodde, förklarar Johan Kilander.

Läs hela rapporten här
Sedan 2022 har AFRY ett ramavtal med NND för Projektledningstjänster.

Kontakt

Ingeborg Grotterud - Business Unit Head, Nuclear, Sweden

Ingeborg Grotterud

Business Unit Head, Nuclear, Sweden

Kontakta Ingeborg Grotterud

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.