People in line at a restaurant

AFRY bidrar till minskad plastanvändning i Malmö

AFRY bidrar till minskad plastanvändning i Malmö

Ett av de många hållbarhetsprojekt som AFRY arbetat med är Plastbanta Dockan, ett forsknings- och utvecklingsprojekt som AFRY har drivit 2019-2020 tillsammans med Håll Sverige Rent med finansiering från Naturvårdsverket. Projektets syfte har varit att ta fram en nudging-metod för att minska användningen av engångsförpackningar.

Precis som på många andra arbetsplatser brukar många av de anställda på AFRYs kontor i Malmö gå ut och köpa lunch på någon av lunchrestaurangerna som finns i närheten. Lunchen läggs i en engångsförpackning som tas med tillbaka till kontoret. I bästa fall källsorteras förpackningen efteråt. I sämsta fall hamnar förpackningen på gatan eller i naturen.

På försök har flergångslådor för inköp av take away-lunch lånats ut till de anställda på AFRYs kontor i Malmö. Samtidigt fick de anställda på kontoret information om vilka restauranger i området som välkomnade lunch-köp i egen låda, de fick också veta att det enligt livsmedelslagstiftningen är OK att köpa mat i egen låda och att många av kollegorna var beredda att prova att köpa lunch på detta sätt.

Införandet av EU:s plastdirektiv kommer att ställa krav på ändrad användning av framför allt engångsförpackningar av plast. Inom ramen för projektet intervjuades därför ett antal restauranger i närområdet om inställningen till att låta kunder köpa med sig lunch i medhavd låda och hur de resonerade om att själva tillhandahålla flergångsalternativ till lunchförpackningar.

Erfarenheterna från projektet har samlats i en tipslåda. Det viktigaste för den som vill göra något liknande är:
  1. Synlighet - lådor och information måste vara väl synliga. Tänk på att lådorna i sig kommunicerar! Vi satte våra lånestationer vid entréerna.
  2. Trygghet - att veta vart en kan gå för att få lunch i lådan är A och O. Samla aktuella restauranger på en lista, en karta eller kanske i en app.
  3. Kollegan - vad andra gör är viktigt. Förankra idén hos några anställda som kan agera ambassadörer.
  4. Drivkraft - miljöengagemang driver många, men andra kan behöva andra incitament för att vilja låna låda, exempelvis rabatt på lunchen.
  5. Enkelt - det måste vara enkelt att låna låda och helst ska den anställde slippa att diska lådan själv.
  6. Fräscht - lådan måste vara fräsch och praktisk, lätt att få ren och gärna ha flera fack.
  7. Bekräftelse - på restaurangen vill kunden veta att hen gör rätt. Informera gärna om att det går bra att hämta mat i egen låda.
Skylt låna låda, intill en korg med flera glasmatlådor