green

AFRY blir ingenjörspartner till BalticWaters nya fiskforskningslaboratorium

Stiftelsen BalticWaters svarar på det akuta behovet av att skydda Östersjöns ekosystem och biologiska mångfald genom att etablera ett innovativt fiskforskningslaboratorium i Studsvik Tech Park utanför Nyköping.

Laboratoriet, som beräknas vara färdigställt i början av 2025, är det första i sitt slag i Östersjöregionen och har satt målet att skapa ny kunskap, stödja hotade fiskarter och främja hållbart vattenbruk. AFRY är stolta att meddela att de kommer att vara ingenjörspartner i detta projekt.

”AFRY har tidigare jobbat med BalticWaters med en forskningsanläggning på Gotland och vi är stolta över det förnyade förtroendet att kunna bidra med en bred organisation från Göteborg och Norrköping för att projektera, leda och genomföra processdesign, byggnationer och installationer

Genom att kombinera banbrytande forskning och hållbar teknik kommer vi att ha möjlighet att göra verklig skillnad för denna värdefulla marina miljö. Tillsammans med BalticWaters ser vi fram emot att vara en del i att bevara Östersjöns biologiska mångfald för kommande generationer ” Säger Lars Wikström COO AFRY Göteborg.

Fiskforskningslaboratoriet kommer att fungera som navet för stiftelsens ambitiösa projekt ReCod, som inriktar sig på utsättning av småtorsk i Östersjön. Samtidigt kommer det att vara en plats för banbrytande forskning om Östersjöns kallvattenfiskar såsom torsk, sill och piggvar.

Projektet syftar till att skydda och främja Östersjöns ekosystem, och dess huvudsakliga målgrupp är forskare, miljöexperter och samhället i stort som är engagerade i att bevara Östersjöns naturresurser och biologiska mångfald.

För mer information besök BalticWaters hemsida

Lars Wikström -

Lars Wikström

Kontakta Lars Wikström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.