Preem Lysekil (customers image - NOT to use)

AFRY har ingått ett nytt ramavtal med Preem

AFRY har tecknat nytt ramavtal med Preem, Sveriges största drivmedelsbolag. Avtalet sträcker sig över fyra år, med möjlighet till förlängning.

AFRY får genom ramavtalet fortsatt förtroende att bistå Preem i deras omställning mot nettonollutsläpp.  

Transportsektorn står för en tredjedel av de svenska växthusgasutsläppen. Som Sveriges största producent av drivmedel har Preem ett stort ansvar i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Preems målsättning är att ha en klimatneutral verksamhet med nettonollutsläpp i hela värdekedjan till år 2035.  

För att lyckas med detta kommer AFRY bidra till att anpassa raffinaderierna till mindre volymer och en förnybar produktion, utveckla nya resurser såsom vätgas och även att fånga in och binda den koldioxid som släpps ut.  

Ramavtalet sträcker sig till första kvartalet 2026 med möjlighet till förlängning om ytterligare två år. Det omfattar support inom olika kompetensområden som ledning, inköp, miljö och kvalitet samt tekniska ingenjörstjänster som innefattar hela AFRYs tjänsteutbud.

”För oss är det värdefullt att samarbeta med en aktör som AFRY som erbjuder en stor bredd av kompetenser och expertis. AFRY har en tydlig färdplan inom hållbarhet som ligger i linje med vår strategi. Det gör att vi känner oss trygga med vad vi kan åstadkomma tillsammans i den gröna omställningen” säger Anna Grunewald-Thoor, Chef för Projekt-och Anläggningsintegritet på Preem.

”Vi är naturligtvis stolta över att Preem ger oss förnyat förtroende och valt oss som ingenjörspartner framåt. Genom ramavtalet ser vi fram emot att fortsatt bidra i Preems högt uppsatta mål och att få vara en del i en spännande hållbarhetsresa tillsammans” säger Jörgen Katz, ansvarig för kemisektorn inom AFRY.

Om Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en vision om att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast 2035 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel och vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Preem AB har cirka 1 500 anställda och för helåret 2022 var Preems omsättning 161 miljarder SEK.


AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle.  

Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.  

Making Future

 

(Foto: Preem)

Mediakontakt

Maria Rothzén - PR and PA Manager - Sweden

Maria Rothzén

PR and PA Manager - Sweden