Teams meeting with AFRY mentor and technical engineer Carl Sundström and university students

AFRY hjälper studenter från Umeå universitet i AI-projekt

09/06/2021

AFRY samarbetar med studenter från Umeå universitet i Machine Vision-projekt

Just nu pågår ett samarbete mellan ingenjörer på AFRY och studenter från Umeå universitet. I kursen Project course in Machine Vision vid Umeå universitet får studenter uppgiften att använda sig av digital bildanalys, mönsterigenkänning, maskininlärning och 3D-rekonstruktion av bilddata. Studenterna får sex veckor på sig att genomföra projektet med hjälp av agil systemutveckling.

– Det har varit väldigt roligt och jag har lärt mig mycket om vilka utmaningar och möjligheter som finns inom datavisualisering, säger Matilda Sandberg, student vid Umeå universitet.

Experter på AFRY som har erfarenhet inom maskininlärning och datavisualisering kontaktades av studenterna i Umeå för att hjälpa till i projektuppgiften och bidra med kunskap och erfarenheter från tidigare uppdrag. Mentorerna stöttar studenterna som projektledare och handledare och svarar på tekniska och industriella frågor.

A computer visualised library from the techniques book segmentation and text recognition
Resultat från en projektuppgift där teknikerna boksegmentering och textigenkänning användes.

– Det här projektet har gett oss en möjlighet till att inspirera kommande talanger. Med stort intresse har vi tagit del av elevernas idéer, arbetsflöde och problemlösningsprocess, säger Markus Skogsmo, en av AFRY-mentorerna.

Mentorerna från AFRY i Uppsala har varit Markus Skogsmo, dataingenjör, Maria Erman, forskningsingenjör och Carl Sundström, ingenjör inom teknisk fysik.