Ejforsen vattenkraft

AFRY projektleder renovering av Ejforsen vattenkraftverk

Efter lång process står det nu klart, det blir återigen ett kraftverk vid Ejforsen i Dalarna. AFRY har deltagit i miljötillståndsprocessen, tagit fram förstudier kring investeringskostnader och har fortsatt förtroende att driva projektet till idrifttagning.

Sverige har en lång tradition av vattenkraft och vi är ett av de länder som har mest vattenkraft i världen. Det är en fossilfri energikälla och det är ett av de energislag som räknas som baskraft i dagens energisystem. Vattenkraften tillför också en viktig del då den kan anpassa produktion efter behov. Det är ett hållbart energislag som är en stor del i den gröna omställningen.  

Ejforsens kraftverk, beläget i Sörsjön utanför Sälen i Dalarna, byggdes omkring 1917 när invånarna i Sörsjön insåg att virket i de omgivande skogarna höll högsta kvalitet. Kraftverket havererade allvarligt år 1979 och på grund av låga elpriser saknades det incitament för att installera nytt maskineri och kraftverket har sedan dess förfallit. 2004 började Transtrands Besparingsskog att söka tillstånd för att renovera och i februari 2024, 20 år senare, har klartecken kommit från Mark- och miljödomstolen.

AFRY har deltagit i projektet lång tid tillbaka, dels i processen med miljötillstånd och sedan under hösten 2023 tog man fram en förstudie med investeringskostnaden och en lönsamhetskalkyl för renoveringen. Förstudien har sedan legat till grund för besparingsskogens delägare som vid extrastämman i februari slutgiltigt gav klartecken för att satsa 23 miljoner kronor på att återuppbygga vattenkraftverket.

AFRY har också fått fortsatt förtroende att för beställarens räkning tillsätta en organisation för att upphandla och sedan driva hela projektet med projektering, upphandling och utförande fram till idrifttagning.  

Vi är stolta över att jobba med vattenkraft som är en nyckel i den gröna omställningen. Tack vare det arbete som Conrad och projektgruppen på AFRY lagt ned så kommer vi på AFRY vara med och återuppbygga ett nytt vattenkraftverk som kommer producera fossilfri energi till våra barn och barnbarn, det är gott att veta att vi gör skillnad på riktigt för framtiden, säger Miriam Mesquine, Affärsområdeschef för Hydro Sverige på AFRY.

Kraftverksbygget vid Ejforsen börjar enligt planerna under våren 2024 och beräknas vara klart i slutet av 2025.  

Kontakt

Miriam Mesquine - Business Unit Head, Hydro, Sweden

Miriam Mesquine

Business Unit Head, Hydro, Sweden

Kontakta Miriam Mesquine

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.