Cave mine storage

AFRY stödjer storskaligt energilagringskoncept

09/12/2021

AFRY stödjer Mine Storage med teknisk expertis inom pumpkraft för storskalig energilagring i nedlagda gruvor. Detta storskaliga energilagringskoncept planeras stödja och balansera energisystemet i framtiden.

Icke planerbar produktion som sol- och vindkraft sätter stor press på det svenska energisystemet och eftersom energibehovet ökar för varje år, och man behöver lösa bristen på frekvensreglering i det svenska elnätet, krävs det mer lagrad energi. Mine Storage vill lösa detta på ett nytt sätt genom att lagra energi i nedlagda gruvor, med hjälp av pumpkraft.

Rent tekniskt betyder det att när tillgången på el är stor pumpas vatten upp till ett övre magasin i gruvan och när elproduktionen går ner så har man möjlighet att leda vattnet tillbaka till den lägre magasinsnivån. På vägen passerar det el-genererande turbiner, som i sin tur betyder att ren energi skickas ut i elnätet.

AFRYs engagemang för att accelerera energiomställningen visas i initiativet Clean Energy och vi har stöttat övergången till koldioxidsnåla, hållbara energikällor och energieffektivitet sedan tidigt 90-tal. Därtill ligger vi i framkant av tekniska innovationer inom vattenkraft sedan många år.

I detta projekt tillsammans med Mine Storage stödjer AFRY specifikt med teknisk expertis inom pumpkraft. Det betyder att AFRY i ett inledande skede hjälper till med de stora penseldragen för att rama in teknisk innovationsgrad, övergripande tekniska koncept och för att hjälpa till med kunskap kring övergripande kostnader och arbetsmoment kopplat till pumpkraft och storskalig energilagring.

­— Det är jätteroligt för oss på AFRY att kunna bidra till en banbrytande teknologi som ligger i linje med vår vision, att arbeta med hållbara lösningar för framtida generationer, säger Patrik Björkholm, Section Manager Automation & Hydro Power Engineering på AFRY.

Läs mer om Mine Storage här

AFRY har jobbat med vattenkraft i över 120 år och tillhandahåller tjänster från tidiga skeden koncept och förstudie till genomförande och implementering samt drift och underhåll.

girl windpower

Clean energy

Vårt engagemang för att accelerera energiomställningen