People around working table raise hands in happiness

Ex-jobbare på AFRY vinner ärofyllt pris för uppsats inom bygg och fastigheter

17/06/2021

Sofia och Ida vinner pris av Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) i stipendietävling

Tillsammans med AFRY har Ida Johansson och Sofia Mellgren jobbat med sitt examensarbete inom mastersprogrammet Organisering och ledning i bygg- och fastighetssektorn på Chalmers. Nu belönas de med CMB Master Thesis Award, ett pris som delas ut till exjobb som bidrar till byggbranschens utveckling.

CMB, Centrum för Management i Byggsektorn, delar varje år ut stipendium till de bästa examensarbetarna inom ämnet Construction Management och i år var det sex studenter som fick pris. De vinnande bidragen prisas för att de bidrar till branschens utveckling och för att de på ett föredömligt sätt knyter samman teori och praktik. Idas och Sofias examensarbete handlar om kommunernas roll inom bygglogistik för hållbara städer, med syftet att undersöka förutsättningarna för effektiv bygglogistik ur ett kommunperspektiv.

CMB:s motivering till vinsten lyder:

"Priset till denna avhandling ges för att det är viktigt att bidra till logistikens centrala utmaning för hållbara städer genom att fokusera på den roll kommunerna kan spela i samarbete med alla berörda intressenter för att utveckla kollektiva lösningar."

– Det här var riktigt roligt och känns som ett otroligt bra avslut. Vi är så tacksamma över att ha gjort exjobbet på AFRY, säger Sofia och Ida.

Sofia har studerat samhällsbyggnadsteknik fem år på Chalmers och hunnit med att både plugga, praktisera och jobba utomlands vilket till sist ledde till civilingenjörsexamen.

Ida har läst Arkitektur och teknik på Chalmers och fortsatte med en master som ledde till en civilingenjörsexamen. Efter sommaren fortsätter Ida jobba som biträdande konstruktör på Umeåkontoret.

Det var efter en kurs i bygglogistik som Ida och Sofia kom i kontakt med AFRY och Jenny Olsson som föreläste i ämnet och det var den kontakten som senare ledde till exjobbet.

Happy females in front of building with bouqet of flowers

Arbetet gjordes inom Supply Chain Management på AFRY där Ida och Sofia haft två handledare, Jenny Olsson och Petter Wadmark, som varit delaktiga i studien.

– Vi på AFRY ser mycket positivt på att bidra till utvecklingen av effektiva och hållbara bygglogistiklösningar. Genom exjobb har vi en fantastisk möjlighet att driva utvecklingen framåt tillsammans med universiteten, vilket tillför värde både för oss och branschen i stort säger Jenny Olsson och fortsätter:

– samarbetet med Ida och Sofia har varit väldigt givande och resultatet av studien för kunskapsfronten framåt för hållbar bygglogistik i kommuner och regioner".

Sammanfattningsvis är ämnet högst aktuellt. När städer och kommuner bygger ut på flera håll samtidigt blir logistiken till och från byggarbetsplatserna en stor utmaning och resultatet som framkom i studien visar att implementering av bygglogistik varierar, men att intresset i samtliga kommuner som undersöktes var mycket stor.

Kommunerna ser fördelarna, inte minst ur ett hållbart perspektiv där bygglogistik minskar klimatpåverkan vilket är en stor bidragande faktor till att kommunerna kan nå deras uppsatta mål som bör vara i linje med FNs mål för 2030, att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.

I studien kom de också fram till vikten av att aktörer med rätt kompetens inom bygglogistik är med i ett tidigt skede för planering av en bra logistiklösning. Att skapa förståelse och engagemang inom arbetsgrupper som entreprenörer och byggherrar, samt inom kommuner.

– Här ser vi inom AFRY en stor möjlighet att få vara med och bidra med vår expertis inom bygglogistikområdet mot kommuner och regioner för framtida byggprojekt, avslutar Jenny Olsson.

AFRY anordnade ett webbinar kring effektiv och hållbar bygglogistik den 27 maj, där exjobbets resultat presenterades externt.

Ta del av presentationen här