Digitalisering av Öresundsbron

Öresundsbron ska bli smartare och mer hållbar

12/10/2021

Öresundsbrokonsortiet har inlett ett arbete med att samordna de tekniska systemen på Öresundsbron för att skapa en intelligentare och mer hållbar bro. Första steget är en så kallad projektbok som tagits fram med hjälp av AFRY.

200 tekniska system ska samarbeta

Öresundsbron är en väldigt komplex anläggning med drygt 200 olika tekniska system. AFRY har anlitats för att få systemen på bron att fungera effektivt och hållbart tillsammans.

– Vi har skapat en projektbok som underlättar ökad samordning och digitalisering. Visionen är en intelligent, självkörande bro som kan förutse olika scenarier i förväg, berättar Magnus Sjöström, affärsutvecklare på AFRY.

Projektbok fastställer krav och standarder

Projektboken sätter ramarna genom att fastställa vilka krav och standarder som gäller på Öresundsbron. Den beskriver teknik, arkitektur och funktioner, men föreskriver inte något särskilt varumärke eller leverantör. Informationen kommer att styra framtida upphandlingar och inköp. Det som eftersträvas är intelligenta, mätbara, standardiserade komponenter och kommunikationslösningar.

Niclas Malmström, chef för teknisk drift på Öresundsbron, ser väldigt stor nytta med projektboken:

– Den förenklar för våra leverantörer, anbudsgivare och oss själva. Projektboken hjälper oss att öka säkerheten för kunder och personal, förbättra tillgängligheten på bron samt hålla nere kostnaderna för underhåll och reinvesteringar. Det skapar bra förutsättningar för hållbarhet och nästa generations broförvaltare, säger han.

AFRY rådgivare i fortsatt arbete

Projektboken är ett levande dokument och AFRY kommer att verka som rådgivare i det fortsatta arbetet.

­– Den största utmaningen i den här typen av projekt är den mänskliga faktorn. För att lyckas krävs förändring av invanda beteenden och att alla i organisationen drar åt samma håll, avslutar Magnus Sjöström.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta vår digitaliseringsexpert Fredrik Kahr på fredrik.kahr@afry.com eller 010-505 45 98.

 

Fakta om Öresundsbron
Öresundsförbindelsen öppnade den 1 juli 2000 och består av en bro, en konstgjord ö och en tunnel. Den totala längden uppgår till 16 kilometer. Under 2019 passerade 7,5 miljoner fordon över bron samtidigt som det gjordes över 11 miljoner enkelresor med persontåg.