girl windpower

Tre av fyra chefer inom energi på AFRY i Sverige är kvinnor 

För tredje året i rad presenterade Kraftkvinnorna i början av året sin rapport över hur det står till med jämställdheten i Sveriges energibransch och deras slutsats är att arbetet har tappat fokus och att det nu finns färre kvinnor på ledande positioner. Vi håller med i stort, dock så är vi stolta över att det ser annorlunda ut på energidivisionen i Sverige hos oss.   

På energidivisionen i Sverige har vi under senaste åren sett en ökad trend för kvinnliga chefer och i början av 2024 är tre av fyra affärsområdeschefer i Sverige kvinnliga, och divisionschefen för hela energidivisionen globalt Linda Pålsson. 

Vi arbetar ständigt med att tillföra mer kompetens till branschen, oavsett kön. Vi arbetar med en strukturerad rekryteringsprocess där det finns en hög andel utannonserade tjänster och låter en kompetensbaserad process vara i fokus med bl.a. tester som en obligatorisk del. AFRY har tagit fram en ”Inclusive Recruitment Guide” som man uppmuntrar cheferna att jobba aktivt med och uppmuntrar även chefer att gå rekryteringsutbildning. Det har också visat sig att det är tydligt att verksamheter med kvinnliga chefer många gånger också har fler kvinnliga medarbetare i teamet. Detta är ännu en påminnelse om att kvinnliga förebilder är otroligt viktigt för energibranschens attraktivitet i framtiden.

AFRY strävar generellt efter att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna. Vi har funnit att jämställda team uppnår bättre resultat, är mer innovativa och lönsamma. Ett flertal studier, som bl.a. lyfts av Allbright, bekräftar detta då de har konstaterat att det finns en positiv korrelation mellan jämställdhet och lönsamhet. Vi vill också spegla samhället genom att balansera kvinnliga och manliga perspektiv, inkludera olika könsidentiteter samt representera olika bakgrunder och etniciteter. Vårt mål är att ”walk the talk”.