Södra cell Mörrum speciality mill paper pulps

AFRY genomför styrsystemskonvertering för Södra Cell Mörrum

Södra Cell Mörrum gör idag årligen cirka 300 000 ton pappersmassa samt 170 000 ton dissolvingmassa som går till textilindustrin. Anläggningen i Mörrum har sedan lång tid tillbaka en stor ABB AC450 installation för att styra och övervaka processerna. AFRY arbetar nu med att konvertera anläggningens styrsystem till ABBs moderna system.

ABB har tidigare meddelat att AC450 kommer att gå ur produktion 2030 vilket betyder att många företag, bland annat Södra Cell Mörrum, som behöver göra ett byte till ABBs 800xA systemet.
Planeringen för en styrsystemskonvertering är utmanande då systemet endast kan tas i drift under planerade stopp i produktionen. Planerade stopp görs enbart vid större ombyggnader eller utbyggnader samt vid underhåll av anläggningen. Med tanke på hur relativt få stopp som är planerade fram till 2030 insåg Södra Cell Mörrum att planeringen för detta måste sättas i gång så fort som möjligt.

Under 2016 utvärderades ett antal tänkbara leverantörer för att hjälpa Södra Cell Mörrum med arbetet och valet föll på AFRY. Det första konverteringsprojektet till anläggningen i Mörrum var blekeriet som genomfördes under perioden 2016 - 2017. Därefter följde konverteringen av AC450 systemen för delar av indunstningen som genomfördes perioden 2018 - 2019. Senast var AC450 systemen för sodapannan som genomfördes under 2021 - 2022. Projektet installerades under 2 dygn och därefter utcheckning och driftsättning under 2,5 dygn.

AFRYs styrka ligger i den breda kompetensen inom AC450 och 800xA vilket gör det möjligt att axla ett helhetsåtagande med programkonvertering, konstruktion, montage och utcheckning samt driftsättning, med en genomtänkt och kvalitetssäkrad metodik.

Vi är mycket nöjda med leverans från AFRY och genom att använda samma leverantör så får de konverterade systemen en likvärdig struktur, vilket gör det enklare för oss. Vi har tagit lärdom av de tidigare konverteringarna vilket gör att leveranserna blir bättre och till en lägre kostnad.

säger Magnus Andersson, projektledare Södra Cell Mörrum.

Södra Cell Mörrum och AFRY har beslutat att projektet kommer att ske i ett partnerskap snarare än ett traditionellt kund-leverantörsförhållande och tog fram en samarbetsmodell med ett incitament som stimulerade båda parter att göra sitt bästa för en lyckad konvertering. Samarbetet formulerades i ett långsiktigt samarbetsavtal mellan Södra och AFRY.

AFRY har under åren investerat i utvecklingen av en metod och ett semiautomatiskt verktyg, AFRY Quality Tool, för att effektivt och med högsta kvalitet konvertera AC450 system till 800xA. Dessa metoder och verktyg har använts vid konverteringsprojekten till Södra Cell Mörrum.

cell mörrum projektledare proeject pulp and paper
Magnus Andersson, Södra Cell, och Kjell Andersson, AFRY

Vill du veta mer kontakta oss

Kjell Andersson - Sales Manager, Advanced Automation

Kjell Andersson

Sales Manager, Advanced Automation

Kontakta Kjell Andersson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mikael Esberg - Section Manager, Advanced Automation

Mikael Esberg

Section Manager, Advanced Automation

Kontakta Mikael Esberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Per André - Sales Manager, Advanced Automation

Per André

Sales Manager, Advanced Automation

Kontakta Per André

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.