Quality tool circuit board

AFRY Quality Tool - för en kvalitetssäker migrering

AFRY Quality Tool är en metod och ett verktyg som används för att migrera styrsystemen ABB Advant AC450 till ABB 800xA och AC800M. Den tidigare versionen AC450 når end-of-life 2030. Med hjälp av verktyget och metoden garanteras att migreringen sker på ett 100% kvalitetssäkert sätt och att funktionaliteten migreras till 1:1.

Med hjälp från AFRY och AFRY Quality Tool sker migreringen genom en utprövad migreringsprocess med insamling av data, projektkalkyl och tidsplanering där migreringsplanen anpassas utifrån er produktion.

Framtidssäkra er produktion

För att framtidssäkra er produktionsmiljö är en övergång från ABB Advant AC450 till ABB 800xA och AC800M nödvändig. Från och med år 2021 gick ABB Advant AC450 in i livscykelstatus Classic, vilket betyder att det inte sker någon vidare utveckling och kommer att bli obsolet 2030. Det innebär att det redan nu är supporten begränsad samt att tillgängligheten på reservdelar på sikt kommer att upphöra, vilket innebär en stor risk för produktionsstörningar.

En uppgradering säkerställer en långsiktig, effektiv och modern produktionsmiljö.

 

converting tool afry quality tool
Processen

AFRYs experter analyserar den befintlig ABB Advant AC450 systemkonfiguration och tar med hjälp av AFRY Quality Tool, fram en rapport kring omfattningen av migreringsprojektet, både avseende hård- och mjukvara för det migrerade systemet.

Det finns få tillgänliga planerade stopp då bytet till ABB 800xA och AC800M kan ske och därför är planeringen av migreringen viktigt. AFRYs experter tar med hjälp av AFRY Quality Tool, fram ett underlag som stöttar vid migreringsprocessen.

 

Vi följer er genom hela resan

Med AFRYs erfarenhet följer vi er genom hela processen från inventering till Service & Support.

one stop shop AFRY quality tool

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kjell Andersson - Sales Manager, Advanced Automation

Kjell Andersson

Sales Manager, Advanced Automation

Kontakta Kjell Andersson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mikael Esberg - Section Manager, Advanced Automation

Mikael Esberg

Section Manager, Advanced Automation

Kontakta Mikael Esberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.