Several women holding hands with arms up high, a powerful line of women

e-learning mot våld i nära relationer

Tillgänglighetsanpassad utbildning ska minska våld mot kvinnor och ickebinära

AFRY och Funktionsrätt Sverige främjar våldsutsattas egenmakt genom tillgänglighetsanpassad webbutbildning i rättigheter, stöd och självkänsla.

”Makten är min” heter den tillgänglighetsanpassade e-learningen som AFRY och Funktionsrätt Sverige har tagit fram i syfte att minska och förebygga våld i nära relationer. Tillsammans har vi skapat en webbutbildning för att tillmötesgå flera olika behov. Mini-poddar, animationer och reflektionsövningar ska bidra till att den särskilt utsatta målgruppen höjer sitt egenvärde, stärker sina relationer och ökar sin egenmakt. Utbildningen riktar sig till personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom, särskilt kvinnor och icke-binära. Denna grupp är i hög utsträckning utsatt för våld i nära relationer.

Hanna o Emmy sitter i ljudstudion o pratar i mikrofoner.

Tillgänglighet

För att skapa tillgängligt digitalt innehåll utgår vi från Riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, det som ofta kallas WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. WCAG beskriver hur vi kan skapa material för att tillgodose behovet hos personer med olika typer och grader av funktionsnedsättningar. Till exempel måste den som har svårt att se och läsa få innehållet i ljudformat och vice versa.

Regelverket WCAG är skallkrav för myndigheter idag och 2025 kommer ett nytt direktiv som även omfattar privata aktörer. På AFRY ser man till att hålla sig uppdaterade med det senaste inom sina expertisområden.

- Tillgänglighetsanpassning kräver både kreativ problemlösning och erfarenhet av att jobba enligt regelverk, förklarar Sara Kvarnängen, affärsansvarig för uppdraget på AFRY. I det här projektet var det även viktigt att skapa teknisk trygghet för kursdeltagaren.

Tryggt upplägg

AFRYs utbildningsproducenter är specialister på att ta hänsyn till olika inlärningsstilar och använda pedagogiska modeller för att anpassa innehållet till olika typer av inlärning. När målgruppen är bred och förkunskaperna varierar mycket blir det extra utmanande.

-Eftersom vi riktar oss till personer med så många olika förutsättningar behövde vi ta hänsyn till flera skilda, ibland motsatta, behov samtidig. Vi är jättenöjda med resultatet och samarbetet med AFRY, säger Hanna Öfors, projektledare på Funktionsrätt Sverige, och fortsätter berätta:

-Vi valde att utgå från mini-poddar, som de flesta kan ta del av på ett diskret sätt. En del personer är beroende av assistans för att kunna genomföra praktiska övningar. Det var viktigt att inte ha med några sådana eftersom det kan vara stödpersonen som är våldsutövaren.

illustration en kvinna sitter på golvet och gråter skuggan av hennes partner hotar henne med hårda ord. Deras ettåriga barn är med i illustrationen.
illustration av två kvinnor och deras ettåriga barn
kvinna i rullstol hotas av skugga en man sitter längre bort.
illustration av Kvinna i rullstol och hennes pojkvän
illustration av man med blindkäpp blir hotad av manlig skugga samt hand.
Illustreration av 4 män, en i rullstol, en med blindkäpp och två ytterligare män.
illustration en kvinna sitter på golvet och gråter skuggan av hennes partner hotar henne med hårda ord. Deras ettåriga barn är med i illustrationen.
illustration av två kvinnor och deras ettåriga barn
kvinna i rullstol hotas av skugga en man sitter längre bort.
illustration av Kvinna i rullstol och hennes pojkvän
illustration av man med blindkäpp blir hotad av manlig skugga samt hand.
Illustreration av 4 män, en i rullstol, en med blindkäpp och två ytterligare män.

Risken för ”victim blaming”

Utbildningen handlar om att stärka individen. Dels genom att förmedla kunskap om vilka rättigheter som gäller var och en, dels genom reflektionsövningar som ska höja ens egenvärde. Målgruppen består av individer som i mångt och mycket har låg självkänsla och tar på sig mer ansvar än de behöver. Det finns risk att utbildningen blir kontraproduktiv om vi presenterar för mycket information, tips och råd. Själva arbetet med att bygga upp sin självkänsla kan lätt förvandlas till en extra börda att bära.

-Vi använde oss av animerade scenarier med fiktiva personer och reflektionsfrågor i kombination med expertsamtal. Genom att använda en panel, experter och projektdeltagare som själva tillhör målgruppen tror vi att vi hittat ett tilltal som inte underblåser känslan av skuld utan i stället visar på handlingsutrymme säger Hanna och uppmuntrar alla att fylla i utvärderingen så att vi kan göra nästa utbildning ännu bättre.

 

Skapa förtroende och nå fram

Som i all annan kommunikation gäller det att skapa förtroende. Det blir extra viktigt för i mötet med personer som utsätts oftare än andra. Att förmedla både bekräftelse och uppmuntran digitalt är en utmaning. Hanna berättar:

-Många personer med funktionsnedsättning har någon gång utsatts för någon form av våld eller kränkande behandling. Samtidigt är det vanligt att känna en osäkerhet och ha dåligt självförtroende, inte minst i relationer. Dessutom blir vuxna personer med funktionsnedsättning alltför ofta bemötta som barn. Det är därför mycket viktigt med ett tilltal som visar på vår övertygelse om att individen är kapabel att analysera och påverka sin situation.

-Samtidigt är det viktigt att vara tydlig och inte krångla till det i onödan, säger Carolinn Olsson, manusförfattare och utbildningsproducent på AFRY. ”Makten är min” tar upp frågor som för många är både känsliga och svåra. Då kan det vara bra att avdramatisera för att lättare nå fram. Det tycker jag vi lyckades med, genom att starta med illustrerade berättelser, följt av en fråga för reflektion och sedan få ta del av hur en expert resonerar.

illustrerade personer med olika typer av funktionsnedsättningar

”Makten är min” tillgänglig för alla

Vem som helst kan gå kursen ”Makten är min” och du hittar den genom att skapa ett konto på Utbildningsportalen hos Funktionsrätt Sverige.

För oss på AFRY är det alltid kompetensen som är viktigast. Och vi vet att kompetens kommer i olika förpackningar och utseenden - det är det som skapar innovation och gör livet på AFRY så intressant. Hos oss passar alla människor in oavsett funktionsvariation, hudfärg, etnicitet eller ursprung.

Sofia Klingberg, Inclusion & Diversity Manager på AFRY.

Kontakta oss

Sara  Kvarnängen - Segment Manager, Technical Communication

Sara Kvarnängen

Segment Manager, Technical Communication

Kontakta Sara Kvarnängen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.