80 percent of the investment is directly designated for initiatives to improve the mill’s environmental performance.

Hållbarhetslyft för världens största dissolvingmassabruk

När världen tar krafttag för att nå de globala hållbarhetsmålen läggs ofta ett stort fokus på att bygga upp nya, rena industrier. Men minst lika viktigt är att redan etablerade industrier byter ut gamla processer mot mer långsiktigt hållbara alternativ. AFRY samarbetar med massa- och pappersbolaget Sappi i deras arbete att driva omställningen till en mer hållbar textilproduktion.

I takt med den växande globala efterfrågan på kläder och textilier finns ett akut behov av att ställa om till en mer hållbar textilproduktion och konsumtion. Klädindustrins påverkan på miljön är enorm; 20 procent av världens vattenföroreningar orsakas av textilindustrin, och textilier som tillverkats av fossila råmaterial som olja förorenar både luft och vatten längs hela livscykeln.

Söder om Durban i Sydafrika ligger massa- och pappersbolaget Sappis fabrik, Saiccor Mill – världens största massabruk för produktion av dissolvingmassa. Dessa träbaserade fibrer utgör råmaterial till viskosfibrer; ett alternativ till bland annat bomullsbaserade textilfibrer vars framställning kräver stora mängder vatten och miljöfarliga kemikalier. Men även om viskosfibrer har flera miljömässiga fördelar jämfört med bomullsbaserade textilfibrer är produktionen inte problemfri. Historiskt har massaindustrin som producerar viskosfibrer utgått från produktionsprocesser som är både ineffektiva och en stor källa till utsläpp av kemikalier i vattendrag.

Under 2016 och 2017 hade AFRY uppdraget att studera olika lösningar för produktionsprocessen vid Saiccor Mill som skulle kunna möta nya krav på hållbarhet och bidra till en mer hållbar textilindustri. I början av 2018 gav Sappi AFRY, i samarbete med teknikkonsulten Wood, uppdraget att implementera förbättringsåtgärderna.

Utöver det tekniska arbetet har AFRY även varit delaktiga i att planera och driva ett utbildningscenter. Där erbjuds praktisk och teoretisk utbildning till lokala arbetssökande för en rad olika yrken som behövs vid montaget: svetsare, ställningsbyggare, betongarbetare och många fler. Utbildningscentret har blivit så uppskattat att man på Sappi beslutat att fortsätta med det även när montaget är avslutat. Det kommer då fokusera på att erbjuda kompetensutveckling, framförallt till unga som står utanför arbetsmarknaden.

Ny processdesign minskar miljöpåverkan

- Saiccor Mill har tre produktionslinjer, varav två är moderna med hög återvinningsgrad, medan den tredje är en äldre process där endast 50 procent av kemikalier och restprodukter återvinns. Det innebär att organisk substans från träet idag hamnar i Indiska Oceanen. Det vill vi ändra på, säger Jan-Erik Eriksson, projektledare på AFRY.

Projektet innebär att ställa om till en ny produktionsprocess, som minskar mängden restprodukter och skapar en mer resurs- och energieffektiv fibertillverkning. I den äldre produktionslinjen vid Saiccor Mill tillförs idag kalcium och svavel till träflisen för att bryta ner träet och extrahera fibrerna. Problemet är att varken kemikalierna eller de restprodukter som skapas i processen går att återvinna.

Den nya processen blir istället magnesiumbaserad, där man kan återvinna kemikalierna och koncentrera upp och elda den organiska substansen i en återvinningspanna. Energin som skapas vid eldningen kan i sin tur användas för värme och el till bruket, och därigenom till stor del ersätta de gamla kolpannor som bruket drivs av idag. Resultatet är ett kretslopp där brukets restprodukter blir en värdefull tillgång.

When the new production line is ready in 2020 Saiccor Mill should account for 10 percent of global dissolving pulp production, but with a 55 percent reduction in CO2 emissions from fossil fuels and 50 percent less waste to landfill than before.

När den nya produktionslinjen står klar 2020 beräknas Saiccor Mill stå för 10 procent av världens produktion av dissolvingmassa, detta med 55 procents reducering av koldioxidutsläpp och 50 procent mindre avfall till deponier än tidigare.

- Tekniken som sådan är inte ny, men det som sticker ut med det här projektet är att 80 procent av investeringen går direkt till insatser för att förbättra brukets miljöprestanda. Man ökar också produktionskapaciteten, men det kommer egentligen i andra hand, säger Jan-Erik Eriksson.