Sofie Eckerman, luktspecialist på AFRY

Kan lukt påverka utformningen av framtidens stad?

AFRY har undersökt lukt från snusfabrik i Göteborg

Längs kanalen i Göteborg ligger snustillverkaren Swedish Match fabrik. I samband med detaljplan för överdäckning av Götaleden, där man planerar för nya bostäder och butiker i området, lyftes frågan om risk för luktstörning från snustillverkningen. AFRY anlitades för att kartlägga luktsituationen i närområdet.

Luktutredning för en hållbar samhällsutveckling

På uppdrag av Göteborgs Stad har en undersökning genomförts för att bedöma risken för framtida luktstörningar i området. Utredningen ger en bild av nuläget och visar även hur olika åtgärder vid fabriken kan påverka luktsituationen i framtiden. Lukt kan vara en olägenhet som påverkar människors hälsa, och genom en luktutredning med provtagning, analys och spridningsmodellering skapas ett underlag som kommunen kan luta sin bedömning mot.

”Vill man bygga bostäder och butiker intill en industri som luktar är en luktutredning ett bra underlag. Målet är att hitta en hållbar lösning som fungerar för alla parter och på lång sikt. Kraven på omgivningen ser olika ut för industrier och bostadsområden, och när de två ska angränsa till varandra vill boende inte bli störda, och industrins verksamhet ska inte heller inskränkas av att den får nya grannar. Det är en viktig aspekt att beakta vid långsiktig planering, lukt är en av många faktorer som sammanvägs för en hållbar samhällsutveckling”, säger Sofie Eckerman, miljökonsult och luktspecialist på AFRY i Göteborg.

Sofie Eckerman, luktspecialist på AFRY
Sofie Eckerman, luktspecialist på AFRY berättar om varför luktutredning genomförs - och att provtagningen vid Swedish Match luktade godare än vanligt.

Mätning och bedömning av luktsituationen vid fabriken

Provtagning av lukt görs när fabriken är i drift för att få relevanta mätvärden. Mättekniker åkte ut till platsen, samlade luft från ventilation och skorstenar i provpåsar och tog med proverna tillbaka till laboratoriet i Göteborg för analys. Därefter genomfördes metrologiska spridningsberäkningar för att förutse hur lukten sprider sig i området och vad som ändras vid eventuell byggnation eller andra åtgärder.

”Alla utsläppen var ovan tak på byggnaden, så det var en arbetsdag med vacker utsikt över Göteborg och kanalen. Det är en fördel om man inte är höjdrädd! Det var en lite extra rolig provtagning då de luktade mentol, lakrits, och vanilj, det är ganska sällan det luktar gott", berättar Sofie som var en av provtagningsteknikerna på plats.

Utsikt från Swedish Match i Göteborg
Utsikten från taket av fabriken vid provtagning på Swedish Match i Göteborg

AFRY levererade en mätning och kartläggning av nuvarande luktsituation, samt beräkningar för olika åtgärder som planerades vid fabriken. Verksamheten skulle delvis flyttas från platsen och utredningen visade vilken effekt detta skulle få för området. Utredningen ledde till en rapport vars resultat vägdes in vid upprättande av detaljplanen. Rapporten innefattade tre olika scenarion, där det första beskrev nuläget och övriga scenarion visade effekten av att en del av verksamheten flyttades, samt hur installation av reningsteknik vid utsläppen påverkar omgivningen.

Detaljplanen antogs i april 2023 och de åtgärder som planerades vid fabriken bedömdes som tillräckliga. De sammanlagda mervärden som skapas genom exploateringen bedömdes överstiga de avvägningar som gjorts i enskilda frågor, däribland lukt.

AFRY har unik expertis inom området och besitter det enda ackrediterade luktlabbet i Sverige. Intresserad av att veta mer? Kontakta oss.

Kontakt

Sofie Eckerman - Environmental Consultant

Sofie Eckerman

Environmental Consultant

Kontakta Sofie Eckerman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.