AFRY Bygg och Fastighet Kultur och sport Svenska Kyrkan

Kultur och sport - Svenska kyrkan

Våga skruva för att spara energi

AFRY har hållit en utbildning i energi- och driftoptimering för Svenska kyrkans medarbetare i Västerås stift. Energieffektivisering är ett utpekat område inom Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Svenska kyrkans är en av Sveriges största fastighetsägare med cirka 20 000 byggnader. Omkring 3400 är kyrkobyggnader medan det övriga beståndet utgörs av församlingshem, administrationsbyggnader, bostäder etc.

Hållbar fastighetsförvaltning

Svenska kyrkan har antagit en färdplan för klimatet där ett av målen är uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030. Detta ska bland annat ske genom hållbar fastighetsförvaltning och systematisk energieffektivisering. Mot denna bakgrund kontaktade Västerås stift AFRY för att få hjälp att arrangera en energiutbildning för sin driftpersonal. Västerås stift är 1 av 13 stift inom Svenska kyrkan och omfattar Dalarnas län, Västmanlands län och norra delen av Örebro län.

Utbildning i energieffektivisering

AFRY har utformat och anordnat en utbildning i energieffektivisering för Svenska kyrkans medarbetare i Västerås stift. Utbildningen heter Våga skruva och är såväl teoretisk som praktisk. Målgruppen är kyrkogårdsvaktmästare, drifttekniker och fastighetsskötare.  

AFRY har besökt de flesta församlingar och pastorat i Västerås stift och undersökt deras fastigheter med fokus på ventilations- och värmesystem. Utbildningsdeltagarna har fått lära sig var och hur man ställer in ventilation och värme. Det har varit mycket fokus på beteende, till exempel att sänka temperaturer och stänga av ventilation när lokalerna inte används. Det långsiktiga målet är att kyrkans personal ska fortsätta jobba med de här frågorna även efter utbildningen.

Ökad kunskap om driftoptimering

Utbildningen har ökat förståelsen för hur Svenska kyrkans personal ska arbeta med systemen i sina fastigheter, såsom ventilations- och värmeanläggningar. De har lärt sig fördelarna med att våga skruva, justera och ställa in – att jobba med befintliga system i första hand. Det finns stora möjligheter att minska energiförbrukningen i verksamheten, vilket är bra både för klimatet och plånboken.

Driftoptimering är en kostnadseffektiv åtgärd som även kan minska behovet av komplicerade nyinvesteringar i kulturminnesmärkta kyrkobyggnader. Ekonomi är dock inte den enda drivkraften för Svenska kyrkan. Minst lika viktigt är den solidariska aspekten av att bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa klimatförändringarna.

Vi är mycket nöjda med AFRY som samarbetspartner för energiutbildningar! AFRY är väldigt engagerade och har visat stor nyfikenhet för Svenska kyrkans verksamhet, framför allt vilka energiutmaningar vi har i våra olika typer av byggnader och fastigheter.

Tobias Ringström, fastighetsingenjör, Västerås stift

Faktaruta

Kund: Västerås stift, Svenska kyrkan

Projekt: Utbildning i energieffektivisering

Period: 2021-2022

AFRYs roll: Energiexpert, utbildningsansvarig, driftoptimering

Kompetensområden: Energieffektivisering, styr och regler, driftoptimering

AFRY Bygg och Fastighet Kultur och sport Svenska Kyrkan_
Utbildningen har ökat förståelsen för hur Svenska kyrkans personal ska arbeta med systemen i sina fastigheter, såsom ventilations- och värmeanläggningar.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Kontakta Henrik Fjellgren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.