Rådhuskvarteret-Kristianstad

Kulturbyggnader - Rådhuskvarteret i Kristianstad

Rådhuskvarteret i Kristianstad

AFRY medverkade i förnyandet av Rådhuskvarteret i Kristianstads kulturhistoriskt värdefulla stadskärna.

Projektet omfattade 22 500 kvadratmeter kontorslokaler, varav 17 500 kvadratmeter nybyggnad. Tre befintliga byggnader bevarades och totalrenoverades, liksom 150 meter rikt dekorerade 1800-talsfasader. AFRYs uppdrag omfattade programhandling, systemhandling och detaljprojektering av VVS-tekniska installationer, energiberäkningar samt en del andra beräkningar för miljöklassning av byggnaden.

Rådhuskvarteret i Kristianstad utsågs till Årets Bygge 2015. Juryns motivering löd:

”I en historisk stadsmiljö från 1800-talet har ett modernt kontorshus vuxit fram med plats för 700 arbetsplatser för kommunen och Region Skåne och med stora offentliga mötesplatser. En kombination av partneringsamarbete och innovativ BIM-användning i projektets alla delar kunde kvalitetssäkra både kalkyler och tidplaner och tillvarata och inarbeta dialogen med byggherre och brukare på ett tidigt stadium.”

Foto: Felix Gerlach