Infra-Buildings, energy calculations

Energiberäkningar

Energiberäkningar

Den som bygger eller förvaltar ett hus behöver tänka på ekonomi såväl som miljö. Då är energiberäkningar ett viktigt hjälpmedel. Med hjälp av olika simuleringsverktyg kan AFRY snabbt och effektivt bygga den simuleringsmodell som passar just ditt behov, och hjälpa dig att fatta bra beslut.

Enkla modeller är ofta fullt tillräckliga, exempelvis för den som tänker bygga eller ändra en bostad och då behöver förse Boverket med energiberäkningar. Men vi kan också ta fram mer komplexa modeller, kompletta med VVS-system, reglerstrategier och energiåtgång. I simuleringsmodellerna utsätter vi sedan byggnaden för påfrestningar som värme och kyla, och testar alternativa lösningar för att spara energi. Till exempel kan vi hjälpa dig komma fram till vilken typ av glasfasad som är bäst för just din byggnad. Vi simulerar luftflöden och temperaturer i enskilda utrymmen och hittar den bästa lösningen för god inomhuskomfort. Vi använder våra beräkningar för att finna nya systemlösningar och styrstrategier för att optimera driften och minska energianvändningen.

Sammantaget minskar du risken för felkonstruktion och höga kostnader. Resultatet blir ett mer energieffektivt byggande och ett bättre inomhusklimat.

Kontakt

Har du frågor om energiberäkningar, vänligen kontakta din lokala representant och expert eller någon av våra energispecialister:

Nils Norlander på AFRY i Uppsala, nils.norlander@afry.com, 010-505 33 21
Björn Rinde på AFRY i Göteborg, bjorn.rinde@afry.com, 010-505 32 44
Gustav Karlsson på AFRY i Solna, gustav.e.karlsson@afry.com, 010-505 00 24
Henrik Brink på AFRY i Helsingborg, henrik.brink@afry.com, 010-505 36 72

Relaterad information
Energieffektivisering

Relaterade projekt