Infra-Buildings, energy calculations

Energiberäkningar

Energiberäkningar och simulering ett effektivt hjälpmedel för kostnadskontroll

Beräkningsmodeller hjälper fastighetsägare med underlag till Boverket och att utveckla sin fastighets ekonomi och minska dess klimatpåverkan.

Energiberäkningar är ett viktigt hjälpmedel för den som bygger eller förvaltar ett hus. Med hjälp av olika simuleringsverktyg kan AFRY snabbt och effektivt bygga den simuleringsmodell som passar just ditt behov, och därmed hjälpa dig att fatta rätt beslut.

Enklare modeller för underlag till Boverket

För den som tänker bygga eller ändra en bostad och då behöver förse Boverket med energiberäkningar är enkla beräkningsmodeller ofta fullt tillräckliga.

Komplexa modeller med simulering för utveckling

Men vi tar även fram mer komplexa modeller, som omfattar VVS-system, reglerstrategier och energiåtgång. I simuleringsmodellerna utsätter vi sedan byggnaden för påfrestningar som värme och kyla och testar alternativa lösningar för att spara energi. Till exempel kan vi hjälpa dig komma fram till vilken typ av glasfasad som är bäst för just din byggnad. Vi simulerar luftflöden och temperaturer i enskilda utrymmen och hittar den bästa lösningen för god inomhuskomfort. Vi använder våra beräkningar för att finna nya systemlösningar och styrstrategier för att optimera driften och minska energianvändningen.

Minskad risk för felkonstruktion

Sammantaget minskar du risken för felkonstruktion och höga kostnader. Resultatet blir ett mer energieffektivt byggande och ett bättre inomhusklimat.

Relaterade energieffektiviseringstjänster

Kontakt

Har du frågor om energiberäkningar eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Daniel Bergsten - Uppdragsledare energieffektivisering

Daniel Bergsten

Uppdragsledare energieffektivisering

Kontakta Daniel Bergsten

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Simon Roos - Sustainable Building, Gothenburg

Simon Roos

Expert inom hållbart byggande

Kontakta Simon Roos

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Chen Yang - Sektionschef

Chen Yang

Sektionschef

Kontakta Chen Yang

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
David Wargert - Solar Energy Systems, Malmö

David Wargert

Solenergi, Malmö

Kontakta David Wargert

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.