Man in work wear overlooking industrial scene

Kvalitetssäkring i projekt Helios

AFRY var ansvarig för Kvalitetssäkringen av projekt Helios

Expansionen av SCA Örstrand är en av de största i svensk historia. Projekt Helios kommer att fördubbla produktionen av blekt barrsulfatmassa och omfattade åtta delprojekt.

AFRY ansvarade för projektets kvalitetsfunktion med konsulter som: Site Quality Manager (SQM), Quality Assurance (QA) och Quality Control (QC).

Genom att identifiera kritiska områden och snabbt åtgärda dem uppfylldes tidplanen. Genom att stötta leverantörerna i att bevaka sin egen kvalitet levererades all kritisk utrustning utan brister,  vilket underlättade montagefasen och minimerade produktionsbortfall.

AFRY gjorde leverantörsbedömning och inspektion av tillverkningsleverantörer med fabriker i Asien och Europa samt övervakade också kostnaderna för kvalitetsbrister och var stödfunktion i garantifrågor och reklamationer.

Petrus Jansson
Business Unit Manager, Quality Engineering

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.