Man in work wear overlooking industrial scene

Kvalitetssäkring i projekt Helios

AFRY var ansvarig för Kvalitetssäkringen av projekt Helios

Expansionen av SCA Örstrand är en av de största i svensk historia. Projekt Helios kommer att fördubbla produktionen av blekt barrsulfatmassa och omfattade åtta delprojekt.

AFRY ansvarade för projektets kvalitetsfunktion med konsulter som: Site Quality Manager (SQM), Quality Assurance (QA) och Quality Control (QC).

Genom att identifiera kritiska områden och snabbt åtgärda dem uppfylldes tidplanen. Genom att stötta leverantörerna i att bevaka sin egen kvalitet levererades all kritisk utrustning utan brister, vilket underlättade montagefasen och minimerade produktionsbortfall.

AFRY gjorde leverantörsbedömning och inspektion av tillverkningsleverantörer med fabriker i Asien och Europa samt övervakade också kostnaderna för kvalitetsbrister och var stödfunktion i garantifrågor och reklamationer.

Fredrik Videll - Business Unit Manager, Quality Engineering
Fredrik Videll
Business Unit Manager, Quality Engineering

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Fredrik Videll

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.