Ljustunnel Trelleborg

Ljustunnlarna, Trelleborg

Innovativ ljussättning och konsekvent utryck skapar unik platsidentitet

Slitna tunnlar får nya kläder–en effektfull aktivitetsslinga som inbjuder till fysisk aktivitet, skapar en tydlig platsidentitet och bidrar till ökad trygghet.

Upprustning av tunnlarna

De slitna tunnlarna upplevdes som otrygga. Som en åtgärd för detta kläddes tunnlarnas väggar med träribbor och bakomliggande pixelstyrd effektbelysning. Träribborna har en visuell mjukhet, akustisk dämpning och ett lågt CO2-avtryck och dess vertikalitet skapar rytm genom tunnlarna. I kombination med detta fick cykelbanan en ny gul toppbeläggning som ger tunnlarna en tydlig platsidentitiet.

Ljusaktivering

Effektbelysningen kan inta olika skepnader och interagera med cyklister och fotgängare via sensorer, exempelvis varna för mötande cyklist. Små markinfällda markeringsljus separerar cykelbanans körfält.

Fysisk aktivitet och platsbildning

För att stärka platsens identitet ytterligare adderades en ny aktivitetsyta med träningsredskap till slingan, och möjligheter för spontanträning gavs i form av en fystrappa i en befintlig slänt.

 

Typ av projekt: gestaltning och projektering

Kund: Trelleborgs kommun, Lightning metropolis

År: september 2020–februari 2021

AFRY kompetens: Landskapsarkitektur, Light Bureau

Skeden: programhandling, systemhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling

Ljustunnlarna Trelleborg
Ljustunnlarna Trelleborg
Ljustunnlarna Trelleborg
Ljustunnlarna Trelleborg