Metsä Board Husum

Metsä Board investerar för att möta ökad efterfrågan på hållbart producerade förpackningsmaterial

AFRY bidrar som ingenjörspartner i Metsä Boards investeringsprojekt i Husum för att möta en växande efterfrågan på hållbart producerade förpackningsmaterial

Investeringen beräknas leda till en ökad produktionskapacitet på cirka 200 000 ton och beräknas ha full produktionskapacitet i slutet av 2025.

Konsumenternas miljömedvetenhet har ökat efterfrågan på träfiberbaserade produkter och förpackningar, som exempelvis hopfällbar kartong, ett område där Metsä Board är en ledande aktör i Europa. För att möta den växande efterfrågan investerar Metsä Board nu mot en mer hållbar produktion med ökad produktionseffektivitet och miljöprestanda. Metsä Boards totala investeringsvärde är cirka 210 miljoner euro, och produktionskapaciteten beräknas öka med 400 000 - 600 000 ton.

Vi ser värdet i att få dra nytta av AFRYs breda kompetens och erfarenhet i den här typen av projekt, likväl att de kan bidra med globala såväl som sin lokala kapacitet. Med AFRYs långa processkunskap och deras fokus på hållbarhet ser vi goda förutsättningar för ett bra samarbete

Håkan Jonsson, Projektledare på Metsä Board.

 

Uppdraget innefattar ansvar för detaljprojektering vilket inkluderar process, el, instrument, automation, rör, mek och HVAC samt projektplaneringstjänster.

Vi är förstås stolta och glada över förtroendet att få vara en del i de stora satsningar som pågår inom Metsä Board. Metsä Board är måna om behålla sin position på marknaden - nu och i framtiden. De förstår kraften i att ställa om mot ett hållbart samhälle – då är det extra glädjande att vi får bidra med vår expertis inom detta

Lisa Vedin, Head of Process Industries in Sweden.

 

Metsä Board Husum
Metsä Board i Husum (Bildbank: Metsä Boards)

Kort om projektet

 • Projekt: Ökad produktionskapacitet för hållbart förpackningsmaterial
 • Kund: Metsä Board i Husum

AFRYs leverans av tjänster

 • Detaljprojektering inkluderat:
  • process
  • mekanik och rör
  • el
  • instrument
  • automation
  • HVAC
 • Projektplaneringstjänster

Fakta om projektet

 • Produktionstyp: Falskartong
 • Produktionskapacitet: 400 000 ton
 • Uppskattad kapacitet i framtiden: 600 000 ton
 • Totalt värde på investerinen: 210 MSEK
 • Full produktionskapacitet: Q3/2023