SEKAB - NOT TO BE USED! (Owned by customer)

Sekabs resa mot ett hållbart och fossilfritt samhälle

AFRY ingenjörspartner när Sekab planerar för fullskalig produktionsanläggning

Sekabs planer för en fullskalig produktionsanläggning för att producera gröna kemikalier av spillmaterial från skogsbruket vid sin verksamhet i Örnsköldsvik pågår just nu för fullt. AFRY har fått förtroendet som ingenjörspartner och har även varit involverade som partner i tidiga koncept- och förstudier.

För att lyckas med omställningen mot ett hållbart och fossilfritt samhälle finns det en ökad efterfrågan på hållbara biobaserade material och det krävs också ny teknik. Sekab planerar nu för att uppgradera och kommersialisera sin unika teknik för produktion av hållbara biodrivmedel och gröna kemiska produkter. Sekabs CelluAPP® är utvecklad för att bearbeta biomassa till nya biobaserade råvaror som socker, etanol och lignin. Dessa kan i sin tur användas för flera slutprodukter som biobränslen, asfalt och läkemedel.

Vi ser AFRY som en värdefull samarbetspartner utifrån deras djupa och breda kompetens inom bioindustrin och andra industrisektorer, samtidigt som vi ser en trygghet i AFRYs lokala närvaro och globala styrka. AFRYs industri- och processexpertis och deras externa perspektiv i vårt utvecklingsarbete gör att vi kan säkerställa ett mer effektivt och kvalitetssäkert arbete med ett nära samarbete och dialog

/Monica Normark, Chief Technology Officer, Sekab

Uppdraget innefattar bland annat expertis inom tex projektledning, hållbarhets-analyser, miljö och process samt konstruktion inom bygg, el, instrument, automation, rör och mek som en del av pågående förstudie och tillståndsansökansprocess. Därutöver tillhandahåller AFRY även resurser i linjeorganisationen i form av processingenjörer och driftledningsstöd.

Det känns glädjande att Sekab valt oss som samarbetspartner när de nu går vidare med målet att skala upp och industrialisera sin egenutvecklade teknologi. Vi ser fram emot att få bidra till Sekabs utveckling för en mer hållbar industri och ett grönare samhälle

/Lisa Vedin, Head of Process Industries Sweden hos AFRY.

Om allt går enligt plan beräknas start för förprojektering längre fram under 2021.

 

Fakta om projektet:


Kund: Sekab
Uppdrag: Ingenjörspartner
Lokalisering: Örnsköldsvik
Projektstart: 2020

 

AFRY tillhandahåller:
  • Projektledning
  • Hållbarhetsanalyser
  • Miljö och process
  • Konstruktion inom bygg, el, instrument, automation, rör och mek som en del av pågående förstudie och tillståndsansökansprocess
Hållbarhet:
  • För att lyckas med omställningen mot ett hållbart och fossilfritt samhälle finns det en ökad efterfrågan på hållbara biobaserade material och det krävs också ny teknik
  • Sekab planerar för att uppgradera och kommersialisera sin unika teknik för produktion av hållbara biodrivmedel och gröna kemiska produkter
  • Sekabs CelluAPP® är utvecklad för att bearbeta biomassa till nya biobaserade råvaror som socker, etanol och lignin.
SEKAB - NOT TO BE USED! (Owned by customer)
Vy över industriområde där Sekab är belägna (Foto: Sekabs bildbank)
Lisa Vedin - Head of Process Industries Sweden
Lisa Vedin
Head of Process Industries Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Lisa Vedin

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av