Folk vid en busstation

Stenstan

Med en vision att skapa en mer strategisk belägen bussterminal med ett minskat avstånd till stadskärnan och därmed öka tryggheten vid bussbyte under kvällstid.

Gestaltningskonceptet eftersträvar balans mellan funktionella, estetiska och miljömässiga aspekter. Konceptet syftar till att åstakomma en mer tillgänglig och välkomnande plats, som känns tryggare och säkrare för Sundsvalls invånare.

Ritning av en stad

Arkitekter från Sandell Sandberg, belysningsdesigners från Light Bureau (båda del av AFRY), landskapsarkitekter och gatu-och trafikingengörer från AFRY samverkar för att göra Oasen till en minnesvärd plats som även anknyter till Esplananden och Stenstaden.

Folk vid en busstation

Kund: Sundsvall kommun
Plats: Sundsvall
År: 2017-pågående
AFRYs kompetenser: Landskap/arkitektur/väg/VA/El/K/fjärrvärme med mera
Skeden: Programhandling/Gestaltnings-PM/Förfrågningsunderlag