Varvsparken luleå

Plan- & landskapsarkitektur

Plan- & landskapsarkitektur

Vi gestaltar framtidens livsmiljöer i våra städer och landskap med utgångspunkt från platsens förutsättningar - med grund i social hållbarhet och fokus på människan i samklang med ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Våra ambitioner är höga och kopplade till de globala hållbarhetsmålen.

Sol och regn

Landskapsarkitekter på AFRY genomför projekt tillsammans med våra offentliga och privata beställare. Uppdragen varierar från den täta stadens nya miljöer till befintliga kulturhistoriska platser - från bostadsdörren hela vägen till såväl skolan som till arbetsplatsen.

Vår erfarenhet är bred och spänner över alla delar i samhällsbyggandet - vi arbetar från tidiga skeden till detaljprojektering, i större skala såväl som i mindre. Vår portfölj innefattar stadens parker, torg, gaturum, skolor och förskolor, boendemiljöer, verksamhetsområden, infrastruktur med broar, vägar, järnvägar, tunnlar, flygplatser, kajer, hamnar, våtmarker, aktivitetsparker mm.

I form av gestaltningsprogram, landskapsanalyser, konsekvensbedömningar, planbeskrivningar, detaljplaner, detaljprojektering och mycket mer. Vi har kompetens att föreslå rätt lösningar - tekniskt och estetiskt och kan erbjuda och samordna med flera andra teknikområden vid behov. Vi är lyhörda för kundens önskemål och styr projektet inom givna tids- och kostnadsramar.

Pedestrian route in a city

Läs mer om våra tjänster inom plan- och landskapsarkitektur