Water and wastewater solutions for a park

Vatten och avloppslösningar för en park i Göteborg

AFRY bidrar till utvecklingen av en ny stadskärna i Göteborg

Lek- och Lärparken byggs i Frihamnen, en tidigare industrihamn nära Göteborgs centrum, där en helt ny stadsdel planeras. AFRYs vattenexperter har levererat förfrågningsunderlag för vatten- och avloppssystemet i samarbete med Mareld Landskapsarkitekter. Flera teknikområden har varit inblandade, bland annat konstruktion, ljusdesign, markplanering samt vatten- och avloppsprojektering.

Samarbetet startade redan i parkens tidiga planering och har fortsatt under byggprocessen. Park- och Naturförvaltningen (PoNF) delade upp parken i olika anbud: själva parken, byggnaderna runt omkring den och de flytande simbassängerna. Varje anbud har hanterats och projekterats av arkitekter och konsulter från olika företag och dessutom andra länder.

Vår uppgift i projektet har varit att utforma vatten-, avlopps- och dagvattensystemen i parken. Dagvatten i parken har utformats enligt de blågröna principerna, öppna lösningar som efterliknar naturliga processer. En av utmaningarna i projektet var att även samordna anläggandet av en 1200 mm ledning som korsar parken. Ledningen som mynnar i Göta älv fungerar som ett utlopp för dagvattensystemet tillhörande det planerade bostadsområdet.

Lek-och Lärparken skulle byggas och invigas under 2021 till minne av Göteborgs stads 400-årsjubileum, vilket flyttades des fram till år 2023 på grund av pandemin. Just nu är parken under byggnation och konsulter från AFRY hjälper kunden och entreprenörerna med tekniska frågor och stöd under byggtiden.