A greenhouse building

AFRY FoodFactFinder

FoodFactFinder - en digital lösning som beräknar hur klimatförändringar påverkar vår livsmedelsproduktion och konsumtion

Med faktorer som den rådande geopolitiska situationen, brist på råvaror och kulinariska trender kan verktyget ta fram beräkningarna som ger oss möjlighet att förutse olika framtida scenarion. Den kunskapen gör det möjligt för oss att ta beslut idag för en ansvarsfull förändring i framtiden.

Den mat vi äter idag står för ca 30 procent av de globala växthusgasutsläppen (källa: rapport från EU) och spås öka med en växande befolkning, där brist på bland annat protein kan bli ett akut hälsoproblem. Dessutom påverkar förändringar i vår omvärld vad vi producerar och vad vi konsumerar. Faktorer som geopolitiska lägen, mattrender och brist på råvaror är några exempel. 

För att kunna ta rätt beslut när vi planerar en hållbar matkonsumtion för framtiden behöver vi därför ha tillgång till fakta. Hur ska vi till exempel nyttja marken för att producera så många kalorier till så många människor som möjligt? Vilket protein borde vi egentligen producera mer av med hänsyn till näringsvärden och klimatet? Och hur mycket mer vatten krävs om fler blir vegetarianer? 

AFRY FoodFactFinder  

AFRY FoodFactFinder är en digital lösning, som beräknar just dessa scenarion – hur förändringar i våra matvanor påverkar vår matproduktion och dess följder på miljön. Det är en mjukvara som tar in fakta från de globala matvanorna i världen, anpassade till olika regioner och segment av populationen. Utifrån detta underlag beräknas följden av en förändring av matvanor har på behovet av proteiner, fetter, samt vilken effekten i form av koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och markanvändning är för varje scenario.

Genom att arbeta utifrån olika scenarier baserade på fakta och resultat från den globala livsmedelshandeln, teknologi, och hållbarhetsproblem, kan AFRY FoodFactFinder beräkna effekterna på protein, fettbehov, koldioxidutsläpp, vattenföroreningar, och markförvaltning för varje förändrat scenario.

Food fact finders
Genom att arbeta igenom olika scenarier baserade på fakta och resultat från den globala livsmedelshandeln, teknologi, och hållbarhetsproblem, räknar AFRY FoodFactFinder ut effekterna.

I kris och katastrof 

Vissa länder påverkas mer av klimatförändringarna än andra. Naturkatastrofer eller krig kan ha direkt inverkan på delar eller hela värdekedjan. AFRY FoodFactFinder kan då fungera som ett bra verktyg för att förutspå förändringarna. Verktyget kan också bistå med bra underlag för matproducenter som till exempel vill gå in i en ny marknad eller satsa på en ny produkt – eller exempelvis startups som har nya teknologier för proteinproduktion.  

– Nu kan vi analysera, förstå och förutspå det som kan hända i framtiden inom just matkonsumtion och matproduktion. En del av klimatfrågan måste lösas med jordbruk. Vi kommer bland annat kunna svara på vad som krävs för att världens alla hungriga skall kunna mättas och var de lever - och hur mycket av proteinerna som kan vara alternativa, från växt och svamp, säger Petri Vasara, Dr Tech & Vice President, Business and Concept Development.

Framtidens mat i Sverige  

Nyligen användes AFRY FoodFactFinder i ett uppdrag för att göra en översyn över pågående forskning i Europa. Med hjälp av AI analyserades artiklar, patent och nyheter med syftet att identifiera inom vilka områden det finns möjligheter att utveckla framtidens mat i Sverige. Resultatet visade att det finns ämnesområden där det sker överlappande aktiviteter, till exempel inom proteiner kopplade till baljväxter, kött och ägg samt textur och munkänsla. Det som stod ut är att dagens forskning inom blå mat, sjömaten, är ett rätt så isolerat forskningsområde – vilket erbjuder möjligheter också för AFRY att koppla ihop kunskap längs hela spektrat.

Petri vasara
Möt en av grundarna av FoodFactFinders
"Vi kombinerar våra egna AI-verktyg med vår domänexpertis för att hitta svar på frågor relaterade till ämnen som läkemedel, material och digitala tjänster."

Söker ni underlag för framtidens livsmedelsprojekt?

AFRY FoodFactFinder beräkningar av effekterna på protein, koldioxidutsläpp, vattenföroreningar och markförvaltning för varje förändrat scenario, spelar en viktig roll i livsmedelsprojekt. Den här typen av insikter kan vara avgörande för nya företag som vill skapa sig en förståelse om marknadens behov, eller nationer som är i behov av CO2 färdplaner. Det vi bland annat kan få insikter inom är

  • Kalorier, hur ska vi producera tillräckligt med kalorier för att uppfylla behoven på en global nivå?
  • Omforma livsmedelsflöden, politiska beslut kan bidra till nya sätt att ta hand om livsmedelshandeln och dess säkerhet.
  • Klimat, jordbruk är en del av lösningen på klimatfrågan.
  • Proteiner, ’peak protein’ kommer allt närmare men vilka alternativa proteiner blir vår räddning
  • Dagliga kostnader, stigande matpriser kan komma att kompenseras genom besparingar inom t.ex. energi – och genom att ha en säker leveranskedja.

Mat har alltid stått i centrum i vårt vardagliga liv. Nu är det i centrum av en global förändring. Hur skapar vi lösningar som bygger hållbara matflöden i framtiden och löser dagens matkriser? 

AFRY FoodFactFinder är en del av AFRYs storskaliga lösningar för att stödja en hållbar, positiv, och ansvarsfull förändring.

Expansive light blue-sky backdrop, with a man in the foreground sitting on top of large mirror

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan designa allt från broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY
Petri Vasara - Vice President, Management Consulting, Finland
Petri Vasara
Vice President, Management Consulting, Finland

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Petri Vasara

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.